To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

E-commerce en online-verkoop, hoe begin je er aan ?

19/11/2020

De coronacrisis houdt lelijk huis in ons land. Daarom besliste het overlegcomité dat een groot deel van de winkels de deuren moeten sluiten en dit in principe tot 13 december 2020.

Bestellen online en afhalen blijft wel nog mogelijk. Maar hoe begint u hier aan en heeft u niets over het hoofd gezien?

 

Wat is e-commerce?

Onder e-commerce (elektronische handel) verstaat men het drijven van handel via internet of de online verkoop op het wereldwijde web.

Om aan e-commerce te doen moet u dus over een klantvriendelijke website beschikken.
Bovendien moet deze website aan een aantal juridische voorwaarden voldoen. Denk hierbij maar aan de regels inzake de privacy (GDPR).

 

Hoe pak ik dit aan?

U weet niet hoe u hier best aan begint? Geen nood, onze business coaches staan u met raad en daad bij voor de aanpassing van uw business model, de grondige financiële analyse en een goed voorbereidde commerciële en operationele organisatie. Op juridisch vlak kan u eveneens bij ons terecht voor de verplichte vermeldingen op uw website en de GDPR-regelgeving.

 

Personeel tewerkstellen

Het is dus niet omdat uw winkel moet sluiten dat u niet virtueel kan open zijn. Ook online moet er iemand zijn om de bestellingen en de verzending er van op te volgen.
Daarnaast is het misschien niet noodzakelijk om al uw personeel tewerk te stellen of misschien niet elke dag.
Dat is geen probleem. U kan nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona. In geval van overmacht is nl.het niet vereist dat het bedrijf volledig sluit. Concreet betekent dit dat sommige werknemers tijdelijk werkloos kunnen gesteld worden en anderen niet.
Werknemers kunnen ook dagen van tijdelijke werkloosheid en werkdagen afwisselen.

 

Is zondag- en nachtarbeid mogelijk?

Om de diensten gelinkt aan de e-commerce te kunnen organiseren bent u soms genoodzaakt om ’s nachts (22u tot 6u) of op zondag te werken.
In dat geval moet u juridisch een aantal procedures doorlopen die verschillen naargelang u een syndicale delegatie in uw onderneming heeft of niet, en zal u een ondernemings-cao moeten afsluiten, of uw arbeidsreglement moeten aanpassen.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u hulp nodig bij de opmaak van uw (juridische) teksten op uw  website en de organisatie van uw online verkoop, consulteer onze business coaches en legal advisors.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-11-2020