To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De superkern stelt bijkomende maatregelen voor!

15/06/2020

De superkern heeft dit weekend nog bijkomende initiatieven aangekondigd om de economie na de coronacrisis terug aan te zwengelen. Wij geven u een overzicht van de specifieke maatregelen voor de werkgevers.

Deze beslissingen zijn echter nog niet definitief. Ze moeten nog omgezet worden in regelgeving en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Wat heeft de superkern beslist?

De superkern heeft dit weekend de volgende bijkomende maatregelen voor werkgevers aangekondigd. Die moeten uw onderneming helpen om de coronacrisis te overwinnen.

Economische werkloosheid

Er wordt voorzien in een overgangsregeling voor economische werkloosheid die van toepassing zou zijn na de periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Die periode loopt in de meeste sectoren tot 31 augustus 2020 en tot 31 december 2020 in sectoren in moeilijkheden.

De werknemers zullen in het voorgestelde stelsel van economische werkloosheid twee opleidingsdagen per maand werkloosheid moeten volgen. En ze zullen een uitkering krijgen gelijk aan 70% van hun geplafonneerd brutoloon.

Meer details over deze economische werkloosheid ontbreken momenteel nog.

Vermindering van de arbeidsduur

Ondernemingen in herstructurering of ondernemingen in moeilijkheden kunnen tijdelijk de arbeidsduur verminderen. Als u in een dergelijke situatie verkeert, dan kan u hiervan gebruik maken tot u uw normale activiteiten terug kan hervatten. Zo kan u misschien ontslagen vermijden.

U kan de arbeidsduurvermindering op één van de volgende manieren invoeren:

  • ofwel via een collectieve arbeidsduurvermindering;
  • ofwel via tijdskrediet;
  • ofwel via tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen vanaf 55 in plaats van 57 jaar.

Meer details over het invoeren van de arbeidsduurvermindering heeft de regering nog niet meegedeeld. Het is dus nog niet duidelijk hoe ondernemingen in herstructurering of bedrijven in moeilijkheden gedefinieerd zullen worden.

Uitbreiding van het corona-ouderschapsverlof

Vorige week heeft de regering aangekondigd dat het corona-ouderschapsverlof verlengd zou worden tot 31 augustus 2020.

Deze week heeft de regering aangekondigd dat het corona-ouderschapsverlof voor sommige ouders nog verlengd zal worden tot 30 september 2020. Dat is zo voor éénoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.

Zij krijgen ook 150% van de gewone RVA uitkering. Ook over dit corona-ouderschapsverlof ontbreekt nog bijkomende informatie. 

De kosten voor het telewerk

De kosten die telewerkers maken zullen makkelijker vergoed worden en dat tot een maximum van 127 euro. Deze maatregel moet ook nog verder uitgewerkt worden door de regering.

Hoe moet het nu verder?

Nu de superkern deze initiatieven heeft aangekondigd, moet de praktische uitwerking ervan nog geregeld worden. Hierover zullen binnenkort waarschijnlijk één of meerdere volmachtenbesluiten gepubliceerd worden.

Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-06-2020