To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Studentenjob in de zorg of het onderwijs? Prestaties met solidariteitsbijdrage worden tijdelijk geneutraliseerd

02/11/2020

Studenten hebben gedurende 475 uur per jaar recht op verminderde RSZ-bijdragen op hun loon. Die verminderde bijdragen gelden zowel voor hen als voor u als werkgever.

Op 29 oktober werd een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij de uren die studenten van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 presteren niet in rekening gebracht worden voor die 475 uur. Die uren worden dus geneutraliseerd. Dat geldt enkel voor de uren die studenten in de zorg of het onderwijs presteren.

Dat betekent dat studenten die in die periode in de zorg en het onderwijs werken in 2020 en 2021 meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen zullen kunnen werken.

 

Wanneer zijn de verminderde RSZ-bijdragen van toepassing?

Als studenten aan de voorwaarden voor studentenarbeid voldoen, dan hebben zowel zij als hun werkgever gedurende 475 uur per jaar recht op verminderde RSZ-bijdragen. Deze verminderde bijdragen worden ook wel solidariteitsbijdragen genoemd.

Als een student tijdens die 475 uur voor u werkt, betaalt u als werkgever 5,42% patronale bijdragen op hun loon. De student zelf betaalt 2,71% RSZ-bijdragen op dat loon. Dat maakt de tewerkstelling van studenten zowel voor henzelf als voor u als werkgever financieel interessant.

Wil u meer info over de voorwaarden voor studentenarbeid en de RSZ-bijdragen? Ga dan naar het dossier op Lex4You: Lex4You > Dossiers > Contracten -Clausules > Studenten.

 

Wat met het contingent van 475 uur tijdens de tweede coronagolf?

Het parlement heeft beslist om het contingent van 475 uur waarbij studenten met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 te neutraliseren. En dat voor prestaties in de zorg en het onderwijs. Concreet betekent dit dat de prestaties van studenten in die sectoren tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken. Studenten zullen in 2020 en 2021 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken.

Voor de zorg heeft het parlement verduidelijkt welke paritaire comités in aanmerking komen voor een neutralisatie. Het gaat om een tewerkstelling in de volgende paritaire comités:

  • PC 318
  • PC 319
  • PC 330
  • PC 331
  • PC 332
  • De openbare zorginstellingen met de Nace codes:
    • 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86901, 86903, 86906, 87101, 87109, 87301

Voor de onderwijssector werden in het goedgekeurde wetsvoorstel geen paritaire comités opgenomen.

 

Een voorbeeld

Een student werkt als student in de zorgsector in februari en maart 2021. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou de student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80).

Door de neutralisering kan de student nog altijd 475 uur als student werken met solidariteitsbijdragen. En dat in elke sector.

 

En wat met de kinderbijslag?

De regelgeving over de kinderbijslag is recent geregionaliseerd. Het federale parlement kan dan ook geen regeling goedkeuren om de regels over de kinderbijslag aan te passen.

De student zal dus zelf moeten nagaan of hij of zij door meer te werken nog steeds het recht op de kinderbijslag behoudt. U vindt meer informatie over de verschillende regels over de kinderbijslag op deze en de volgende pagina’s op Lex4You.

Als de gewesten hun regelgeving over de kinderbijslag aanpassen aan deze nieuwe wet, dan brengen wij u daarvan natuurlijk op de hoogte. In de Duitstalige gemeenschap is een wijziging niet nodig. Daar hangt het recht op kinderbijslag niet af van het aantal uren dat de student presteert.

 

Blijft de student fiscaal ten laste van zijn ouders?

Het parlement voorziet momenteel geen aanpassing van de fiscale bedragen voor 2020 of 2021. Als het parlement ook de fiscale regels voor studenten zou wijzigen, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor studenten? Neem dan even contact op met uw Legal advisor.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-11-2020