To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Brexit: nieuwe verblijfsdocumenten

30/12/2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese unie verlaten. Vanaf die datum maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de EU en wordt dus als een derde land beschouwd.

Dit betekent dat de regels van vrij verkeer van goederen, diensten en personen, zoals deze gelden tussen de EU-landen, niet meer van toepassing zijn.

Tot 31 januari 2020 werd er echter een overgangsperiode voorzien. Hierdoor wijzigde er niet voor de Belgische werknemers in de Uk en de Britse werknemers in België.

Vandaag eindigt die periode, wat een grote administratieve rompslomp met zich meebrengt.

Daarom regelt een nieuwe wet een aantal praktische zaken voor wat betreft de verblijfsdocumenten van de Britten en hun familieleden die nu al in België zijn. 

Wet inzake de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord verschenen

Deze wet geeft de mogelijkheid aan de Britten en hun familieleden die

  • uiterlijk op 31 december 2020 wettelijk in België verblijven
  • of als grensarbeider werken

om hun recht op verblijf in België te behouden.

Voorwaarde is wel dat zij tegen ten laatste 31 december 2021 een M of N kaart aanvragen bij hun gemeente. Indien hun aanvraag wordt goedgekeurd kunnen zij verder in België blijven werken zonder dat er een arbeidskaart of single permit nodig is. Ook hun huidige verblijfsdocumenten blijven voorlopig geldig en dit tot 31 maart 2022.

Er gelden ook gunstmaatregelen voor Britse familieleden die nu nog niet in België zijn maar die in 2021 naar België komen. Voor hen kan er vanaf 1 januari 2021 een aanvraag tot gezinshereniging worden ingediend.

Wat moet u als werkgever doen?

Het is aan de Britse werknemers om hun verblijfsdocumenten om te ruilen.

In principe worden zij gecontacteerd door de dienst vreemdelingenzaken.

Hoewel u als werkgever in principe niets hoeft te doen, is het toch sterk aan te raden om de verblijfsdocumenten van uw Britse werknemers op te vragen en bij te houden in hun personeelsdossier.

Wat als de werknemer geen begunstigde is van het terugtrekkingsakkoord?

Indien de werknemer geen begunstigde is dan zal er toch een single permit of arbeidskaart moeten aangevraagd worden. Tenzij de werknemer van een andere vrijstelling gebruik zou kunnen maken.

Wat kan Securex voor u doen?

Heeft u nog vragen over de tewerkstelling van Britse onderdanen? Of wilt u hulp bij de aanvraag van een verblijfsvergunning of een single permit?

 Dan kan u steeds het team internationale tewerkstelling van Securex contacteren via international.mobility@securex.eu.Bronverwijzing:

Wet betreffende de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord - BS van 23/12/2020

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-12-2020