To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wet discriminatie tussen vrouwen en mannen breidt uit!

02/19/2020

Het begrip “direct onderscheid op grond van geslacht” wordt binnenkort uitgebreid. De Kamer heeft hiervoor op 23 januari 2020 een wetsvoorstel goedgekeurd.

Dat betekent dat u als werkgever het risico loopt een schadevergoeding van 6 maanden loon te moeten betalen als u iemand ontslaat op basis van één van de nieuwe gronden. Dezelfde sanctie blijft van toepassing bij discriminatie op basis van de bestaande gronden.

De wet moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Ze is dus nog niet van kracht.

Wat is een direct onderscheid op basis van geslacht?

Bij een direct onderscheid op basis van het geslacht wordt een persoon minder gunstig behandeld dan iemand anders in een vergelijkbare situatie en dat enkel op basis van zijn of haar geslacht.

Discrimineren op basis van een dergelijk onderscheid is wettelijk verboden[1]. Bovendien heeft de wet enkele andere vormen van onderscheid gelijkgesteld met een direct onderscheid op basis van geslacht.

De huidige wet bepaalt dat ook een direct onderscheid op basis van:

 • zwangerschap;
 • bevalling;
 • moederschap;
 • geslachtsverandering;
 • genderidentiteit;
 • genderexpressie

als een direct onderscheid op basis van het geslacht wordt beschouwd.

Wat wijzigt er met de nieuwe wet?

Zodra de wet in werking treedt, zal ook een direct onderscheid op basis van:

 • het geven van borstvoeding;
 • adoptie;
 • medische begeleide voortplanting;
 • sekse-kenmerken;
 • vaderschap;
 • meemoederschap

met een direct onderscheid op basis van geslacht worden gelijkgeschakeld.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Kan een van uw werknemer aantonen dat u hem of haar ontslagen hebt omwille van één van deze redenen? Dan kan u veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon.

U kan dus veroordeeld worden tot die schadevergoeding als u een werkneemster ontslaat omdat ze een behandeling ondergaat om zwanger te kunnen worden. Uw werkneemster zal dan wel moeten kunnen aantonen dat dit de werkelijke reden voor het ontslag was.

 


[1] Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/19/2020