To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: betaald educatief verlof in Brussel en Wallonië

25/05/2020

De coronacrisis treft alle facetten van onze maatschappij. Zo heeft de sluiting van de scholen en opleidingscentra een impact op het betaald educatief verlof.

We geven u een overzicht van de maatregelen die Brussel en Wallonië getroffen hebben.

Brussel

De Brusselse regering heeft verschillende maatregelen getroffen.

De lesuren

De uren afstandsonderwijs (online platform, videoconferenties, …) die tussen 1 maart en 30 juni 2020 gegeven worden, komen in aanmerking voor de uren effectieve aanwezigheid op de cursus.

De opleidingsinstellingen worden dus verzocht om de nodige aanwezigheidsattesten in te vullen zodat de studenten niet gestraft worden.

Wat met de tijdelijke werkloosheid?

Wanneer er uren betaald educatief verlof zijn vastgelegd tijdens een dag waarop uw werknemer tijdelijk werkloos is, vermeldt u in de ASR scenario 5 voor die dag enkel het resterend aantal uren tijdelijke werkloosheid die niet gedekt zijn door betaald educatief verlof.

Uw werknemers hebben dus recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor de resterende niet-gewerkte uren van die dag.

De getuigschriften van nauwgezetheid

Voor het tweede kwartaal mogen de getuigschriften van nauwgezetheid in de vorm van een pdf-bestand met elektronische handtekening (Word-documenten zijn niet toegelaten) en zonder stempel naar de studenten en werknemers verstuurd worden.

Wallonië

De Waalse volmachtenregering heeft de volgende maatregelen getroffen.

De lesuren

De uren afstandsonderwijs die tussen 1 maart en 30 juni 2020 gegeven worden, worden gelijkgesteld met uren effectieve aanwezigheid om de aan de werknemer toegekende quota inzake betaald educatief verlof te bepalen.

De opleidingsuren die niet verstrekt konden worden tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 worden in aanmerking genomen om te bepalen of de opleidingen het minimum van 32 lesuren per jaar omvatten.

Als het niet mogelijk is om de gevolgde uren te bewijzen die tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 via afstandsonderwijs werden verstrekt, dan worden die uren automatisch in aanmerking genomen.

Indiening van de aanvraag

U kunt uw aanvragen tot terugbetaling voor het jaar 2019 tot 30 juni 2020 indienen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-05-2020