To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kunt u uw RSZ bijdragen niet tijdig betalen door de overstromingen? Vraag dan een afbetalingsplan aan bij de RSZ

28/07/2021

Veel werkgevers hebben door de overstromingen van de voorbije weken moeilijkheden om de RSZ-bijdragen tijdig te betalen. De RSZ biedt die werkgevers de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen.

Als u zo’n afbetalingsplan aanvraagt, dan kunt u uw bijdragen dan in maximaal 24 maanden afbetalen. Normaal moet u daarbij toeslagen en/of intresten betalen. U kunt evenwel expliciet vragen om daarvan vrijgesteld te worden. De RSZ kan dit aanvaarden omdat de overstromingen een overmachtssituatie zijn.

U kan het minnelijk afbetalingsplan hier aanvragen. Vermeld bij daarbij dat u een afbetalingsplan omwille van de overstromingen indient. De beslissing om uw aanvraag al dan niet goed te keuren, ligt bij de RSZ.

 

Bron:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-07-2021