To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vanaf 4 mei is telewerk niet meer verplicht!

04/05/2020

Vanaf vandaag, 4 mei, is telewerk in niet-essentiële ondernemingen niet langer verplicht. Het is nog wel steeds aanbevolen[1].

Hoe zorgt u ervoor dat er veilig gewerkt wordt?

Als u het telewerken in uw onderneming niet meer toepast, moet u wel de nodige maatregelen nemen om de regels van social distancing na te leven. U moet zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter tussen uw werknemers bewaren. Die regel is ook van toepassing als u instaat voor het gemeenschappelijk vervoer van uw werknemers.

U moet eveneens steeds de passende preventiemaatregelen nemen om de social distancing te garanderen. Lukt dit niet? Dan moet u minstens een bescherming van een gelijkwaardig niveau garanderen.

Voor die passende preventiemaatregelen kan u zich steeds inspireren op de generieke gids op de website van de FOD WASO en op de richtlijnen op sectoraal vlak. Bij het uitwerken van de preventiemaatregelen moet u tevens het sociaal overleg binnen uw onderneming respecteren. Raadpleeg zeker ook uw interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk als u de maatregelen opstelt!

Tot slot: informeer uw werknemers tijdig over de maatregelen.

Wat doet Securex voor u?

Bent u klant bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bij Securex? Neem dan een kijkje op onze website of contacteer de externe dienst voor meer info als nog vragen heeft.

 


[1] Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 30 april 2020, BS 30 april 2020 (tweede editie).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-05-2020