To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronapass: ook bij zakenreizen

09/07/2021

Het Covidcertificaat is klaar voor gebruik. Dit document dat vóór vertrek naar het buitenland moet worden aangevraagd, geldt niet alleen voor toeristen, maar ook voor zakenreizigers. Als een van uw werknemers om beroepsredenen naar het buitenland gaat, moet hij ook de veiligheidsprocedures om de verspreiding van het virus te beperken naleven.

We wijzen u op het einde van dit artikel ook op enkele interessante aandachtspunten over reizen en de terugkeer naar de werkplek. 

 

Uw werknemer bereidt zich voor om te vertrekken

Moet uw werknemer een professionele opdracht vervullen in het buitenland? Dan moet hij moet drie stappen ondernemen:

 1. Een Coronapass aanvragen
 2. De bijkomende eisen per bestemming checken
 3. Een PCR-test aanvragen (indien nodig)

 

1. Covidcertificaat (EU) aanvragen

Als uw werknemer binnen de Europese Unie reist, moet hij naar de website www.mijngezondheid.be surfen om zijn Covidcertificaat te downloaden of af te drukken. Een andere mogelijkheid is de app CovidSafeBE te downloaden op zijn smartphone

Dit certificaat bevat een QR-code en bevestigt dat uw werknemer:

 • Al tegen Covid-19 werd gevaccineerd (twee inentingen, of één inenting voor het vaccin Johnson & Johnson)
 • Recent negatief heeft getest
 • Of voldoende antistoffen heeft geproduceerd na een eerdere besmetting met het coronavirus

 

2. De vereisten per bestemming checken

Uw werknemer moet ook de adviezen per specifieke bestemming opzoeken waarmee hij rekening moet houden in het land waar hij naartoe reist. De FOD Buitenlandse zaken vraagt ook om de reis te registreren via TravellersOnline. We herinneren eraan dat reizen buiten de EU nog steeds worden afgeraden.

In Spanje bijvoorbeeld verplichten de autoriteiten alle reizigers die met het vliegtuig of de boot naar Spanje reizen (ook transit) om het Formulario de Control Sanitario of Health Control Form in te vullen. En dat is nog maar een van de formaliteiten

 

3. PCR-test aanvragen

Als een test moet worden uitgevoerd, ligt het voor de hand dat uw werknemer niet kan vertrekken als het resultaat positief is. Als de test negatief is, ontvangt hij een certificaat van negatieve test. Daarop wordt vermeld dat de werknemer recent werd getest en dat geen infectie werd gevonden.

Het testcertificaat is tot 72 uur na de test geldig. Al wie nog niet volledig werd gevaccineerd kan twee gratis PCR-tests aanvragen.

 

Uw werknemer keert terug naar België

Uw werknemer woont in België

Als uw werknemer in België woont en meer dan 48 uur in het buitenland was, moet hij opnieuw drie stappen ondernemen voordat hij naar België terugkeert. Als uw werknemer terugkomt uit een hoogrisicoland gelden die maatregelen ook bij een verblijf van minder dan 48 uur.

 

 1. Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen

Deze formaliteit moet worden vervuld binnen de 48 uur vóór de aankomst van uw werknemer in België.

 

 1. De kleurcode checken van het land waar hij heeft verbleven en/of dit land op de lijst van de landen met een heel hoog risico staat

Aan de hand van die kleurcode weet uw werknemer of hij een test moet uitvoeren of in quarantaine moet gaan. Hier vindt u een overzicht van de maatregelen volgens de kleurcode. Er zijn ook specifieke regels na reizen in een hoogrisicoland.

Als uw werknemer bijvoorbeeld terugkeert uit een groene zone, hoeft hij vóór zijn terugkeer geen test te doen en bij zijn terugkeer niet in quarantaine te gaan.

 

 1. Op covidsafe.be nakijken welk Covidcertificaat hij heeft

In principe moest uw werknemer dit al vóór zijn vertrek naar het buitenland aanvragen. Het is echter mogelijk dat de situatie is veranderd: uw werknemer werd vóór zijn vertrek bijvoorbeeld niet als volledig gevaccineerd beschouwd en moest zich laten testen, maar heeft bij zijn terugkeer een voldoende vaccinatiedekking.

Bij zakenreizen van korte duur (minder dan 48 uur) moeten die maatregelen niet worden gevolgd.

 

Uw werknemer woont niet in België

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen voor werknemers die naar België terugkeren, maar er niet wonen.

 

Uw werknemer keert terug van vakantie 

Uiteraard zijn deze veiligheidsprocedures ook van toepassing op uw werknemers die terugkeren van vakantie. U bent misschien geneigd om in te grijpen om besmetting op de werkplek te voorkomen. Weet dat de privacyprincipes de werkgever bepaalde beperkingen opleggen:

 • U mag een werknemer niet vragen waar hij op vakantie is gegaan
 • U mag hem evenmin verplichten om zich te laten testen of in quarantaine te gaan als hij terugkomt uit een groene of oranje zone
 • U mag een werknemer in quarantaine ook niet verplichten om een fysieke vergadering bij te wonen

Wel moet uw werknemer u dit melden als hij verplicht in quarantaine gaat. Hij mag in dat geval niet naar het werk komen en moet u een quarantainecertificaat bezorgen. 

 

Ons advies: informeer uw personeel!

Informeer uw werknemers over de stappen die ze moeten ondernemen wanneer ze op reis gaan en wanneer ze naar België terugkeren... dit zal de gezondheid van uw werknemer ten goede komen, maar ook de gezondheid en veiligheid van uw andere werknemers.

 

Quarantaine en tijdelijke werkloosheid 

Uw werknemer moet in quarantaine, is niet arbeidsongeschikt en in zijn functie is telewerken niet mogelijk? Hij heeft enkel recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid als het gebied waaruit hij terugkeert bij zijn vertrek niet als ‘rood’ of ‘hoog risico’ was ingedeeld.

Er geldt een uitzondering als het gaat om een essentiële verplaatsing, bijvoorbeeld om beroepsredenen. Raadpleeg voor meer informatie dat FAQ van de RVA (p. 90 en volgende, toestand vanaf 1 juli 2021).

 

Arbeidsongeschiktheid

Als uw werknemer bij zijn terugkeer van vakantie arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon volgens de geldende regels. Hij moet u een medisch getuigschrift bezorgen als u die verplichting in uw onderneming hebt ingevoerd of als u er uitdrukkelijk om vraagt.

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-07-2021