To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Netto-overuren voor de cruciale sectoren: nog tot 30 juni 2021

14/04/2021

We kondigden het op 15 februari al aan: de netto-overuren worden verlengd voor de cruciale sectoren. Dit voor het volledige tweede kwartaal 2021, dus nog tot en met 30 juni. We zetten nog even alles op een rijtje in dit artikel.

  

Wie kan gebruik maken van deze voordelige overuren?

De maatregel wil de cruciale sectoren ondersteunen. Dit zijn de sectoren zoals opgesomd in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020. Klik hier om de lijst te raadplegen.

 

Welke overuren komen in aanmerking?

Enkel de vrijwillige overuren genieten de voordelige behandeling. Dit zijn overuren waarover een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer. Ze sluiten hierover een schriftelijk akkoord dat iedere zes maanden moet hernieuwd worden. Deze overuren worden niet ingehaald.

 

Wat betekent dat ‘netto-overuur’?

Op deze overuren is geen overloon verschuldigd. De toeslag van 50 of 100% (voor zon- of feestdagen) valt dus weg. Bovendien is er geen RSZ op verschuldigd. Noch patronaal, noch persoonlijk. Ook voor de fiscus zijn deze overuren vrijgesteld. Zowel van bedrijfsvoorheffing als van belastingen. 

 

Hoeveel overuren kunnen zo gepresteerd worden?

Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 te samen kunt u genieten van 120 bijkomende vrijwillige overuren die het gunstregime genieten. Deze komen bovenop de ‘gewone’ vrijwillige overuren die u altijd kan laten presteren. Op deze laatste betaalt u wel overloon, RSZ en bedrijfsvoorheffing.

De overuren mét overloontoeslag zijn weliswaar onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, maar genieten wel een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting (voor de werkgever) én een vermindering van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer.

Opgelet!

Normaal kunt u tot maximum 120 ‘gewone’ vrijwillige overuren laten presteren. In combinatie met de netto vrijwillige overuren, is dit echter beperkt tot 100. Samen goed voor maximum 220 vrijwillige overuren (120 netto en 100 ‘gewone’).

De andere kwartalen van 2021 kan u wel gewoon gebruik maken van 120 ‘gewone’ vrijwillige overuren. Indien u tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2021 al een deel van de ‘gewone’ vrijwillige overuren zou gebruikt hebben, vermindert dit uiteraard het resterende aantal.

Opgelet: u kan in totaal maximum 50 uren per week laten presteren en 11 uren per dag (gewone uren en overuren inbegrepen).

 

Schematisch

1e kwartaal 2021

2e kwartaal 2021

3e kwartaal 2021

4e kwartaal 2021

120 netto vrijwillige overuren

(+ eventueel tot 100 ‘gewone’ vrijwillige overuren (maximum 220 samen))

120 ‘gewone’ vrijwillige overuren (indien resterend saldo)

-

 

Wat met de sectoren die al een hoger aantal vrijwillige overuren hadden voorzien?

Op sectorvlak kunnen het aantal vrijwillige overuren verhoogd worden. Dit geldt enkel voor de ‘gewone’ vrijwillige overuren. Onder andere de garagesector (PC 112), de sector van de elektriciens (PC 149.010)… hebben hiervan gebruikt gemaakt. Sommige van deze sectoren (al dan niet beperkt tot bepaalde activiteiten) komen ook nog eens voor op de lijst van kritieke sectoren en essentiële diensten die gebruik kunnen maken van de netto vrijwillige overuren. In welke mate kunnen deze overuren allemaal gecumuleerd worden?

Het aantal van 120 netto-overuren is een absoluut maximum, net als het totaal van 220 uren (netto- en ‘gewone’ vrijwillige overuren samen). In het eerste en tweede kwartaal kan men hier dus niet over gaan. De uitbreidingen op sectorvlak gelden dus enkel voor het derde en vierde kwartaal van 2021. Tijdens het eerste en tweede kwartaal van dit jaar kunt u er geen gebruik van maken.

 

Wat doet Securex voor u?

Geef de netto-overuren door op uw prestatiestaten met de kalendercode NOC, zodat uw Client Advisor weet dat u er gebruik wil van maken.

Vraag uw Legal Advisor om een modeldocument waarin uw werknemer schriftelijk verklaart dat hij zich kandidaat stelt om netto vrijwillige overuren te presteren.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-04-2021