To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Klein verlet voor het coronavaccin unaniem goedgekeurd

26/03/2021
Update 9 april 2021: de wet is in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dit klein verlet kan vanaf 9 april 2021 gebruikt worden.

 

Gisterenavond werd de wet die het klein verlet voor het coronavaccin invoert, unaniem goedgekeurd in de Kamer.

Als uw werknemers zich tijdens de werkuren moeten laten inenten tegen het coronavirus, zullen zij afwezig kunnen zijn om zich te laten vaccineren. Ze moeten u dan wel vooraf informeren. Bovendien  behouden ze voor de duur van de afwezigheid hun gewone loon dat berekend wordt zoals het loon voor de feestdagen.

De wet treedt in werking zodra hij in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Er kan tot 31 december 2021 gebruik gemaakt worden van dit klein verlet.

 

Hoe lang mogen uw werknemers afwezig zijn om zich te laten vaccineren?

De wet legt geen exacte duur voor de afwezigheid vast.

Uw werknemers krijgen de “nodige tijd” om zich te laten vaccineren. De reden daarvoor is dat niet iedereen op dezelfde afstand van het vaccinatiecentrum werkt. De tijd die elke werknemer nodig heeft om zich te laten vaccineren kan dan ook verschillen.

 

Moet u het loon van uw werknemers betalen tijdens hun afwezigheid?

Ja, de wet voorziet dat u het gewone loon van uw werknemers betaalt tijdens hun afwezigheid. Dat gewoon loon wordt berekend zoals het loon voor de feestdagen.

Om recht te hebben op het loon tijdens zijn afwezigheid moet uw werknemer u vooraf informeren over de afwezigheid. Uw werknemer moet dat doen zodra hij weet wanneer hij gevaccineerd zal worden.

U moet uw werknemers geen verplaatsingsvergoeding voor de afstand van en naar het vaccinatiecentrum betalen. De arbeidsovereenkomst is immers geschorst omwille van het klein verlet. Het gaat dus om een volledige privéverplaatsing.

 

Hoe moeten uw werknemers bewijzen wanneer ze zullen gevaccineerd worden?

Ze moeten u, op uw verzoek, de bevestiging van de afspraak voorleggen. Op die bevestiging wordt het tijdstip van de vaccinatie vermeld. Als op de bevestiging niet vermeld wordt wanneer uw werknemer exact aanwezig moet zijn, mag uw werknemer u ook de uitnodiging voorleggen.

U mag die info enkel gebruiken om na te gaan of uw werknemer effectief recht heeft op het klein verlet en om het werk te organiseren tijdens de vaccinatieperiode. Omwille van de privacy van uw werknemer mag u geen kopie van de bevestiging of de uitnodiging nemen. U mag de informatie ook niet manueel overschrijven.

U kunt enkel nota nemen van het tijdstip van de afspraak.

 

Hoe moet u de afwezigheid in de prestatiestaten opnemen?

U moet de afwezigheid met de kalendercode voor het “klein verlet” registreren. U mag enkel aangeven dat het om “klein verlet” gaat. Er mag nergens aangeven worden dat de reden voor de afwezigheid gelinkt is aan de vaccinatie.

Deze afwezigheid zal dus met de kalendercode voor “klein verlet” worden geregistreerd, omdat de wet ze als “klein verlet” beschouwd. Daarom zal de afwezigheid ook voor eventuele gelijkstellingen voor eindejaarspremie en dergelijke als “klein verlet” worden beschouwd.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-03-2021