To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vakbondsactie aangekondigd voor 13 februari 2019

02/08/2019

Op 13 februari 2019 wordt een nationale syndicale actie in gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV / ACV / ACLVB) georganiseerd in alle sectoren en in het hele land rond de volgende thema's: salarisverhogingen, verbetering van eindeloopbaanmaatregelen, combinatiemogelijkheden voor werk en privé en woon-werkverplaatsingen.

Deze actie kan aanleiding geven tot afwezigheden binnen uw bedrijf.

Hoe omgaan met de afwezigheid van uw werknemer op die dag?

Wat moet u doen, indien uw werknemer vraagt om afwezig te mogen zijn om aan deze actie deel te nemen? U moet de principes die gelden in geval van staking toepassen. De actie is immers aangekondigd door de Belgische vakbonden en er werd een stakingsaanzegging ontvangen. Bovendien werd de gebeurtenis door verschillende media-kanalen gecommuniceerd.

Om meer te weten over de geldende principes bij een staking, kan u altijd onze fiche “Staking” onder de rubriek Sociaal > Info+ raadplegen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/08/2019