To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Covid Safe Ticket in Brussel: niet voor uw personeel

11/10/2021

 

Update : de Brusselse ordonnantie die het Covid Safe Ticket invoert werd op 14 oktober 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit van het Brussels College dat de concrete data en toepassingssituaties van het CST vastlegt werd op 15 oktober 2021 gepubliceerd. Dit besluit legt de CST-verplichting op voor de periode van 15 oktober 2021 tot en met 14 januari 2022, behalve wat de dancings en discotheken betreft. In deze sector zal de CST-verplichting pas vanaf 1 november 2021 gelden.

De federale maatregelen die vanaf 1 november worden ingevoerd, hebben geen impact op de onderstaande Brusselse maatregelen. Die blijven van toepassing.

 

Vrijdagavond stemde het Brussels parlement in met een uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket. In Brussel zal het Covid Safe Ticket dus op meer plaatsen gevraagd kunnen worden dan er op  federaal niveau werd vastgelegd.

Belangrijk is wel dat het Covid Safe Ticket enkel door bezoekers moet worden voorgelegd. Werknemers worden niet als bezoekers beschouwd. Zij moeten dus geen Covid Safe Ticket nodig om te werken. Ze zullen wel een mondmasker moeten dragen.

De nieuwe maatregel gaat ten vroegste op 15 oktober 2021 in. Hij zal voor maximaal 3 maanden gelden. De Brusselse overheid zal elke maand evalueren of het ticket nog nodig is. De maatregel kan maximaal tot 30 juni 2022 verlengd worden.

In dit artikel vindt u het antwoord op de volgende vragen:

 

 

Waar moet in Brussel het Covid Safe Ticket getoond worden? 

De Brusselse overheid kan het Covid Safe Ticket op de volgende plaatsen verplichten:

 • Massa-evenementen. Het gaat om evenementen die binnen voor minimaal 50 personen georganiseerd worden en buiten voor minimaal 200 personen. De organisator en de medewerkers worden niet meegeteld om het aantal te berekenen.
  Organisatoren kunnen in Brussel ook voor kleinere evenementen een Covid Safe Ticket vragen. De bezoekers moeten daarvoor dan wel vooraf verwittigd worden.
 • Proef- en pilootprojecten. Het gaat om evenementen die binnen voor minimaal 50 personen georganiseerd worden en buiten voor minimaal 200 personen.
 • Horecazaken. Met uitzondering van sociale restaurants, voedselhulpdiensten en bedrijfsrestaurants. In bedrijfsrestaurant moet dus geen Covid Safe Ticket gevraagd worden.
 • Dancings en discotheken
 • Sport- en fitnesscentra
 • Handelsbeurzen en congressen
 • Voorzieningen in de culturele, feestelijke en recreatieve sfeer
 • Voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen. Het gaat om ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

 

Wie moet een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen? 

Elke bezoeker van één van de bovenstaande voorzieningen of evenementen die ouder is dan 16 jaar, moet een Covid Safe Ticket voorleggen. Bezoekers van voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen moeten vanaf 12 jaar een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen.

Bezoekers die slechts kort in een voorziening of op een evenement aanwezig zijn en er geen plaats nemen of niet aan het evenement deelnemen, hebben geen Covid Safe Ticket nodig.

 

Wat met werknemers? 

Werknemers worden niet beschouwd als bezoekers. Zij moeten dus geen Covid Safe Ticket tonen om te werken.

De volgende personen worden immers niet als bezoekers beschouwd:

 • Organisatoren
 • Uitbaters
 • Directieleden
 • Personeel
 • Zelfstandige of vrijwillige medewerkers
 • Personen die zich aanbieden om zorg te krijgen
 • Personen die deelnemen aan of in de zorgverlening. Die personen moeten bij de organisatie of de voorzieningen gekend zijn
 • Personen die voor de dienstverlening of de zorg toegang tot de voorziening of de zaak moeten krijgen. De personen moeten bij de voorziening gekend zijn

 

Nemen we het voorbeeld van een horecazaak:

 • Klanten van 16 of ouder moeten een Covid Safe Ticket voorleggen
 • Personeelsleden moeten geen Covid Safe Ticket voorleggen maar moeten wel een mondmasker dragen
 • Een handelsvertegenwoordiger die de horecazaak bezoekt om producten te verkopen of voor te stellen heeft geen Covid Safe Ticket nodig.
  Hij of zij kan immers als een persoon beschouwd worden die voor het verlenen van een dienst toegang tot de zaak moet krijgen. Hij moet wel een mondmasker dragen. Hetzelfde geldt voor een loodgieter die in de keuken een reparatie zou uitvoeren

 

Geen Covid Safe Ticket, maar wel een mondmasker

Het feit dat personeelsleden geen Covid Safe Ticket moeten kunnen voorleggen, betekent niet dat ze geen andere maatregelen moeten naleven.

Ze worden dan wel niet als bezoekers beschouwd, maar op basis van de ordonnantie worden ze als deelnemers beschouwd. En op plaatsen waar het Covid Safe Ticket verplicht is, moeten deelnemers minstens een mondmasker of een ander alternatief in stof dragen.

Personen die om medische redenen geen mondmasker kunnen dragen, mogen een gelaatsscherm dragen. Personen die geen mondmasker of gelaatsscherm kunnen dragen, moeten dit niet dragen. Zij moeten die uitzondering dan wel kunnen staven met een medisch attest.

Het mondmasker mag afgezet worden om te eten of te drinken. Bij werkzaamheden waar het masker omwille van de activiteit niet kan worden gedragen, geldt de verplichting om het te dragen niet.

Als er op sectoraal niveau, bijvoorbeeld via de sectorale generieke gids, strengere maatregelen opgelegd worden, moeten die ook gevolgd worden.

 

Wat met de terrassen in de horeca? 

Op de Brusselse terrassen is het Covid Safe Ticket niet verplicht. U moet dan wel met de volgende regels rekening houden:

 • Er moet minstens 1,5 meter tussen de gezelschappen aan de tafels zijn, tenzij er een scheiding in plexiglas is
 • Er mogen maximaal 8 mensen aan tafel zitten, kinderen jonger dan 12 worden niet meegerekend
 • Er zijn enkel zitplaatsen
 • Iedereen moet aan tafel blijven zitten, behalve voor buffetten en bediening aan de bar (wel enkel toegelaten in éénmanszaken)
 • Minstens één kant van het terras is volledig open

 

Tijdens welke periode kan het Covid Safe Ticket gevraagd worden? 

De Brusselse overheid voorziet dat het Covid Safe Ticket vanaf 15 oktober 2021 voor maximaal 3 maanden ingevoerd kan worden.

Elke maand zal bekeken worden af het nog nodig is om het ticket te vragen. Daarbij zal rekening gehouden worden met het aantal positieve testen, de besmettelijkheid van het virus, de positiviteitsratio, de vaccinatiegraad en het aantal bezette ziekenhuisbedden.

De geldigheidsduur van de ordonnantie kan maximaal tot 30 juni 2022 verlengd worden.

 

Welke sanctie riskeert u? 

Als organisator riskeert u een boete van 50 tot 2.500 euro als u de regels over het Covid Safe Ticket niet naleeft.

Bezoekers en deelnemers (dit zijn ook uw werknemers) riskeren een boete van 50 tot 500 euro.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over het Covid Safe Ticket, dan kunt u terecht bij uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be.

Ook uw externe preventieadviseur van Securex kan u verder helpen met uw vragen.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-10-2021