To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Betalingstermijnen bij de RSZ kunnen nu ook voor 1ste en 2de kwartaal van 2021

12/03/2021

Met ingang van 1 januari 2021 kunnen werkgevers die lijden onder de crisis betalingstermijnen vragen aan de RSZ voor de verschuldigde bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2021.

 

Minnelijk afbetalingsplan zonder toepassing van sancties

De wet breidt inderdaad de maatregel van de uitzonderlijke minnelijk afbetalingsplannen voor werkgevers die te kampen hebben met de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus uit naar het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Deze plannen zijn van toepassing op de door de werkgever aangegeven bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021, de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie van het vakantiedienstjaar 2020 en sommige wijzigingen van bijdragen.

In tegenstelling tot de ‘klassieke’ afbetalingsplannen, bevatten deze uitzonderlijke afbetalingsplannen in principe geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlintresten. Deze sancties zullen enkel worden toegepast indien het afbetalingsplan niet strikt wordt nageleefd.

Deze maatregel zorgt er ook voor dat als de voorschotten van het eerste en tweede kwartaal van 2021 niet correct betaald worden, er geen forfaitaire vergoeding verschuldigd is.

 

Wat doen indien u een afbetalingsplan Covid-19 wilt?

Praktisch gezien, moet u naar de pagina 'Minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite van de RSZ gaan en het vragenformulier invullen. Bij het puntje 'Uw motivatie', moet u uitleggen hoe uw onderneming financieel  getroffen werd door de coronacrisis.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-03-2021