To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen 2020: Wet gepubliceerd!

30/04/2019

De wet sociale verkiezingen werd op 30 april 2019 gepubliceerd en is vanaf nu dan ook officieel. In ons vorig artikel hebben we reeds de belangrijkste wijzigingen besproken.

Register voor de uitzendkrachten: Onderneem tijdig actie!

Als u meer dan 100 werknemers in uw onderneming hebt, moet u het register voor de tewerkstelling van de uitzendkrachten niet meer bijhouden. Uw ondernemingsraad moet dan wel binnen de dertig dagen na de publicatie van de wet unaniem vaststellen dat de drempel van 100 werknemers overschreden is.

Dat betekent dus dat u tot 30 mei 2019 hebt om uw ondernemingsraad deze vaststelling te laten doen.

Beleg dus tijdig een ondernemingsraad, als u van deze administratieve vereenvoudiging gebruik wil maken.

Tewerkstellingsdrempel - Uitzendkracht en AOT zijn niet gelijk

Bij de berekening van de tewerkstellingsdrempel wordt voor de uitzendkrachten enkel rekening gehouden met de periode van 1 april tot en met 30 juni 2019. Elke kalenderdag dat de uitzendkracht tijdens die periode ingeschreven is in het register voor uitzendkrachten moet door 92 gedeeld worden om de correcte tewerkstelling te kennen.

Voor andere werknemers wordt rekening gehouden met de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. Dat betekent dat het aantal kalenderdagen dat deze werknemers onder contract staan gedeeld moet worden door 365.

Dat verschil is van groot belang bij de berekening van de tewerkstellingsdrempel.

Een concreet voorbeeld

Een uitzendkracht die voltijds wordt tewerkgesteld tijdens het tweede kwartaal van 2019 zal voor één eenheid worden meegerekend (= 92/92). Een gewone werknemer die gedurende diezelfde periode voltijds wordt in dienst genomen in het kader van (bijvoorbeeld) een overeenkomst voor een bepaalde tijd zal echter slechts voor 0,25 eenheid (= 92/365) worden meegerekend!

De sociale verkiezingen van 2020 zijn al begonnen: Securex helpt u!

De voorbereidingen van de sociale verkiezingen van 2020 beginnen vanaf nu. De referteperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel loopt al enkele maanden. Onze Legal Advisors kunnen voor u de berekening maken van het gemiddelde van uw personeelsbestand. Zo weet u of u al dan niet verkiezingen moet organiseren. Een simulatie kan vanaf nu uitgevoerd worden!

De nieuwe regels gaan samen met bijkomende voorbereidingen. Voor meer info kan u onze rubriek Sociaal/sociale verkiezingen raadplegen. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden kan u ook onze site https://www.securex.be/nl/personeelsbeheer/sociale-verkiezingen consulteren.

Een gratis webinar: Alles weten over de sociale verkiezingen 2020

Volg onze webinar – Alles weten over de sociale verkiezingen 2020 op 13 mei 2019. Tijdens deze webinar behandelen wij verschillende aandachtspunten over de sociale verkiezingen van 2020. Wij stellen u dan ook onze verschillende diensten voor die u kunnen helpen bij de sociale verkiezingen. Schrijf u hier in.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-04-2019