To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen: akkoord om per brief of elektronisch te stemmen nu ook officieel nog mogelijk

13/11/2020

Het aantal coronabesmetting blijft jammer genoeg records breken. In die context moeten de sociale verkiezingen georganiseerd worden. Die blijven plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020.

Om die verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, werd een wet aangenomen die het invoeren van een elektronische stemming of de stemming per brief nog mogelijk maakt. Die wet is gebaseerd op een akkoord van de sociale partners.

Daarom kan u nog steeds een akkoord sluiten met de vakbonden om per brief, of elektronisch, te stemmen.

 

Welke mogelijkheden biedt de wet?

De nieuwe wet voorziet dat u door de coronacrisis nog de volgende maatregelen kan nemen:

1. U kan nog een akkoord afsluiten met de vakbonden om de verkiezingen elektronisch te organiseren of om uw werknemers per brief te laten stemmen.

In dat akkoord kan u ook nog het aantal stembureaus wijzigen. Ook de verdeling van de kiezers over de verschillende stembureaus kan in het akkoord nog aangepast worden. Als u het aantal stembureaus of de verdeling van de kiezers wijzigt, moet u die wijzigingen aanplakken.

 2. Tot nu kon u een stemming per brief in slechts 4 gevallen invoeren. Dat kon enkel:

  • Als het personeel op verspreide locaties werkt
  • Als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is
  • Als een beperkt aantal werknemers ’s nachts werken
  • Als sommige werknemers niet werken tijdens de openingsuren van het stembureau

Daar komt nu een vijfde mogelijkheid bij:

  • Als de stemming ter plaatse omwille van corona niet veilig kan georganiseerd worden, kan u de stemming per brief invoeren. Dat kan ook voor werknemers die de dag van de verkiezingen op het werk aanwezig zij

3. Als u uw werknemers per brief laat stemmen, kan u een akkoord afsluiten om de kiezers meer tijd te geven om te stemmen. U kan in dat akkoord overeenkomen dat via de post verstuurde stembiljetten tot 5 kalenderdagen na het afsluiten van de verkiezingen aanvaard worden. Het tellen van de stemmen wordt dan uitgesteld.

Ook deze beslissing moet u aanplakken. Als het tellen van de stemmen wordt uitgesteld zullen ook de datums van de andere verrichtingen na de verkiezingen, zoals de bekendmaking van de resultaten aangepast moeten worden.

4. Als u een akkoord heeft om per brief te stemmen, moet u de oproepingsbrief en het stembiljet niet langer aangetekend versturen. U mag die ook met een gewone priorzegel versturen. De getuigen kunnen hierop toezien.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over deze nieuwe mogelijkheden, dan kan u contact opnemen met de Legal Advisor die uw sociale verkiezingen begeleid.

  

Bronverwijzing:

Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, Belgisch Staatsblad van 13 november 2020

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-11-2020