To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

RSZ bijdragen worden gecompenseerd voor zwaar getroffen werkgevers

16/11/2020

Veel werkgevers worden opnieuw zwaar getroffen door de coronacrisis. Zo zijn heel wat bedrijven nu al voor de tweede keer in 2020 verplicht gesloten. Om de impact van de crisis wat te verlichten, wil de regering werkgevers uit zwaar getroffen sectoren financieel ondersteunen.

Daarom voorziet regering een premie voor werkgevers die sinds 2 november 2020 verplicht de deuren moesten sluiten. Werkgevers die op een andere manier zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen ook gebruik maken van deze regeling. Op de website van de RSZ kan u nagaan of uw onderneming in aanmerking komt voor deze premie.

De premie is gelijk aan de netto patronale basisbijdragen plus de patronale solidariteitsbijdragen voor studenten. Het gaat om de bijdragen die u voor het 3de kwartaal van 2020 aan de RSZ moet betalen.

 

Welke werkgevers hebben recht op de premie?

De premie wordt toegekend aan:

 • werkgevers die hun onderneming vanaf 2 november 2020 verplicht moesten sluiten;
 • andere werkgevers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om leveranciers van gesloten ondernemingen.

Uw onderneming moet in het 3de kwartaal minstens voor één werknemer een DmfA aangifte gedaan hebben. Ook als u in het derde kwartaal minstens één arbeidsrelatie in Dimona open had staan voor één van deze werknemerscategorieën:

 • klassieke werknemer (Dimonacode OTH)
 • student (Dimonacode STU)
 • gelegenheidswerknemer (Dimonacode EXT)
 • flexi-werknemer (Dimonacode FLX)

heeft u recht op een premie.

Failliete ondernemingen of ondernemingen wiens RSZ-nummer vóór 1 oktober 2020 geschrapt werd, komen niet in aanmerking.

 

Kijk na of uw onderneming in aanmerking komt voor de premie 

De RSZ biedt u de mogelijkheid om op basis van uw ondernemingsnummer na te gaan of u recht heeft op de premie. U kan dat doen via de onlinedienst “Check RSZ compensatie”.

Komt u niet in aanmerking, maar denkt u wel recht te hebben op de premie? Dan kan u dat melden op het contactformulier van de RSZ.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Als u recht heeft op de premie, dan ontvangt u het bedrag van de netto patronale basisbijdragen plus de eventuele patronale solidariteitsbijdragen voor studenten. Het gaat om het bedrag dat u verschuldigd bent voor het 3de kwartaal van 2020. Dat zijn dus de maanden juli, augustus en september.

Aangezien het om een netto bedrag gaat, moet u er rekening mee houden dat:

 • eerst worden alle eventuele verminderingen (bv. doelgroepverminderingen voor eerste werknemers, oudere werknemers,…) van de patronale basisbijdragen afgetrokken vóór u de premie ontvangt;
 • persoonlijke bijdragen, bijdragen voor de jaarlijkse vakantie en de bijzondere bijdragen niet in rekening worden genomen.

 

Hoe berekent de RSZ de premie?

De regering wil de premie zo snel mogelijk betalen aan de getroffen ondernemingen. De definitieve berekening van de RSZ bijdragen voor het 3de kwartaal van 2020 zal echter niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Daarom voorziet de regering dat er eerst een voorlopige premie wordt toegekend.

 

De berekening van de voorlopige premie

De voorlopige premie wordt berekend op basis van uw RSZ bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020. De RSZ zal zich baseren op de gegevens van het eerste kwartaal die op 16 november 2020 beschikbaar zijn.

U ontvangt dan een voorlopige premie die gelijk is aan de netto patronale basisbijdragen plus de eventuele patronale solidariteitsbijdragen voor studenten. Het gaat bij deze berekening om de bijdragen voor het 1ste kwartaal van 2020.

 

De berekening van de definitieve premie

Als uw aangifte voor het derde kwartaal binnen is, zal de RSZ de bijdragen voor dat kwartaal en de definitieve netto premie berekenen. Dan wordt die premie vergeleken met de voorlopige premie die u al ontvangen heeft. De RSZ zal u de definitieve premie op de volgende manier toekennen:

 • Is de premie op basis van het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie die u al ontvangen heeft, dan behoudt u de voorlopige premie.
  Stel u heeft een voorlopige premie ontvangen van 10.000 euro op basis van uw bijdrage in het eerste kwartaal. Op basis van uw bijdrage van het derde kwartaal, zou u echter slechts recht hebben op een premie van 8.000 euro. U zal toch de premie van 10.000 euro behouden.
 • Is de premie op basis van het derde kwartaal hoger dan de voorlopige premie die u al ontvangen heeft, dan ontvangt u nog het verschil tussen beide bedragen.
  Stel u heeft een voorlopige premie ontvangen van 8.000 euro op basis van uw bijdrage in het eerste kwartaal. Op basis van uw bijdrage van het derde kwartaal zou u echter recht hebben op een premie van 10.000 euro. U zal nog 2.000 euro ontvangen als bijkomende premie.

 

Wat als uw onderneming in het eerste kwartaal nog geen werknemers had?

Voor werkgevers die in het eerste kwartaal van 2020 nog geen werknemers hadden, werden er op dat moment geen RSZ bijdragen berekend.  De RSZ kan dan ook geen voorlopige premie toekennen. U zal wel recht hebben op de definitieve premie op basis van de netto bijdragen van het derde kwartaal.

 

Hoe kent de RSZ de premie toe?

Als uw onderneming recht heeft op de premie, zal de RSZ de voorlopige premie in november 2020 berekenen en op uw RSZ-rekening storten.

Dat bedrag zal in de eerste plaats gebruikt worden om eventuele openstaande schulden bij de RSZ te betalen. Het gaat dan zowel om openstaande schulden voor het derde kwartaal van 2020 als voor de voorgaande kwartalen.

De RSZ zal u op de hoogte brengen via de “e-Box Ondernemingen”. Heeft u die nog niet geactiveerd, dan leest u hier hoe u dat doet.

Als het bedrag van de uiteindelijke premie hoger ligt dan het bedrag van de voorlopige premie, dan stort de RSZ het bijkomend bedrag begin 2021 op uw RSZ-rekening.

Het wetsontwerp die deze premie invoert, wordt momenteel nog in het parlement besproken. De informatie uit dit artikel kan dus nog wijzigen. Zodra de maatregel officieel is, brengen wij u op de hoogte.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over deze regeling, dan staat uw Client Advisor voor u klaar.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-11-2020