To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Naar een aangepaste doelgroepvermindering in Vlaanderen?

11/27/2019

Heeft u momenteel recht op een doelgroepvermindering voor oudere werknemers of jongeren? Of wil u binnenkort oudere of jongere werknemers aanwerven? En is uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd?

Dan kan een voorstel van decreet van de Vlaamse regering een belangrijke impact hebben op uw doelgroepverminderingen.

Let op! De aangekondigde aanpassingen zijn nog niet goedgekeurd. Het is dus mogelijk dat de voorstellen nog wijzigen.

Zodra het decreet gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, brengen wij u op de hoogte.

Wat is een doelgroepvermindering?

Met een doelgroepvermindering betaalt u als werkgever minder RSZ-bijdragen. U krijgt die vermindering als u werknemers in dienst hebt die moeilijker aan een job raken. Denk bijvoorbeeld aan laag- of middengeschoolde jongeren, werknemers met een handicap of oudere werknemers.

Wat kan er veranderen voor u?

In het Vlaams regeerakkoord voorzag de regering een aanpassing van de doelgroepvermindering vanaf 2021.

De Vlaamse regering heeft nu onverwacht een ontwerp decreet op tafel gelegd waarin de aanpassingen al vanaf 1 januari 2020 worden voorzien. De Vlaamse regering wil de vermindering die u voor oudere en middengeschoolde werknemers krijgt, aanpassen.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Tot nu bestaat er in Vlaanderen een doelgroepvermindering voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden die minstens 55 jaar oud zijn. Ook voor de zittende werknemers die minstens 55 jaar oud krijgt u een vermindering op de RSZ bijdragen. Zittende werknemers zijn werknemers die al bij u aan de slag zijn wanneer ze 55 jaar oud worden.

De regering wil de leeftijd vanaf 1 januari 2020 optrekken naar 58 jaar.

In het voorstel voorziet de overheid wel in belangrijke overgangsmaatregelen. Zo wordt de impact van de wijziging verzacht. Samengevat: voor de verminderingen die vóór 1 januari 2020 begonnen zijn, verandert er niets.

Aanwervingen vóór 1 januari 2020:

 • Stelt u een niet-werkende werkzoekende tussen 55 en 57 jaar tewerk? Dan loopt de doelgroepvermindering verder voor de volledige duurtijd van de vermindering (8 kwartalen). Met die doelgroepvermindering bent u vrijgesteld van de RSZ bijdragen.
  Bijvoorbeeld[1].: werft u op 1 december 2019 een niet-werkende werkzoekende aan die in 1963 geboren is? U heeft recht op de doelgroepvermindering voor niet-werkende werkzoekenden. En dit voor de volledige periode van 8 trimesters.
 • Maakt u nu al gebruik van de vermindering voor zittende werknemers die tussen 55 en 57 jaar oud zijn? U blijft dat voordeel ook na 1 januari 2020 ontvangen onder dezelfde voorwaarden die nu van toepassing zijn. U krijgt een vermindering van 600 euro per kwartaal. Zodra de werknemer 60 of ouder is heeft u recht op een vermindering van 1.500 euro per kwartaal.
  Bijvoorbeeld: voor een van uw werknemers die geboren is op 1 december 1963 krijgt u de doelgroepvermindering zittende werknemers. Op 1 januari 2020 is deze werknemer nog geen 58 jaar. Toch zal u voor deze werknemer recht blijven hebben op de doelgroepvermindering. 
 • Stelt u een niet-werkende werkzoekende tussen 55 en 57 tewerk? Dan kan u gedurende 8 kwartalen gebruik maken van de doelgroepvermindering voor werkzoekenden. Wanneer die periode afloopt, komt uw werknemer toch al in aanmerking voor de vermindering voor de zittende werknemers. Zelfs als is hij nog geen 58 jaar.
  Bijvoorbeeld.: U wierf op 1 januari 2019 een werkzoekende aan die op 1 december 1963 geboren werd? Dan loopt de doelgroepvermindering als niet-werkende werkzoekende af op 31 december 2020. Op 1 januari 2021 is de werknemer nog geen 58. Dat is pas het geval op 1 december 2021. Toch zal u voor deze werknemer al vanaf 1 januari 2021 recht hebben op de doelgroepvermindering voor zittende werknemers.

Aanwervingen na 1 januari 2020:

 • Werft u na 1 januari 2020 een werknemer (niet-werkende werkzoekende of niet) aan die ten laatste in 2019 55 geworden is? Dan kan u bij de aanwerving beroep doen op de vermindering voor zittende werknemers.
  Bijvoorbeeld: U werft op 15 januari 2020 een werkzoekende aan die geboren is op 31 december 1964? U krijgt voor deze werknemer onmiddellijk de doelgroepvermindering voor zittende werknemers van 600 euro per kwartaal. U kan echter geen doelgroepvermindering krijgen voor niet-werkende werkzoekenden. Daarvoor zal de werknemer 58 jaar oud moeten zijn.
De doelgroepvermindering voor jongere werknemers

Op dit moment krijgt u in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden een vermindering van uw RSZ-bijdragen voor de laag- en middengeschoolde jongeren die u in dienst hebt.

De Vlaamse regering wil de doelgroepvermindering voor de middengeschoolde jongeren aangeworven vanaf 1 januari 2020 afschaffen. De vermindering voor laaggeschoolde jongeren blijft bestaan.

Laaggeschoolde jongeren zijn jongeren die ofwel geen diploma secundair onderwijs ofwel geen getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs hebben.

Middengeschoolde jongeren zijn jongeren die ofwel maximaal een diploma secundair onderwijs ofwel maximaal getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs hebben.

Ook hier wordt in een belangrijke overgangsmaatregel voorzien.

Heeft u vóór 1 januari 2020 middengeschoolde jongeren in dienst? En krijgt u voor hen een doelgroepvermindering? Dan blijft u dit voordeel, dat 1.000 euro per kwartaal bedraagt, ontvangen tot en met het laatste kwartaal waarop u recht heeft op de vermindering.

Wat doet Securex voor u?

Zodra het decreet goedgekeurd is, zal Securex de nieuwe doelgroepvermindering berekenen en uw bijdragen aan de RSZ overmaken.

Heeft u nog vragen? Uw Legal Advisor beantwoordt ze graag!

 


[1] Voor elk van de voorbeelden moet de werknemer voldoen aan alle voorwaarden van de doelgroepvermindering.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/27/2019