To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Dit zijn de knelpuntberoepen in 2021

28/07/2021

De economie herstelt na de coronaklap en dat is goed nieuws. Maar het zorgt ook voor krapte op de arbeidsmarkt, zeker voor de zogenaamde knelpuntberoepen.
 

Wat is een knelpuntberoep?

De gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Forem stellen regelmatig een lijst op van beroepen waarvoor het moeilijk is om vacatures in te vullen. Door die knelpuntberoepen in kaart te brengen, kunnen ze werkzoekenden beter begeleiden en opleiden om die tekorten in te vullen.

Hier vindt u de lijsten met knelpuntberoepen van:

 

Impact op regelgeving

Niet alleen de arbeidsbemiddelingsdiensten gaan aan de slag met deze lijsten. Ook de wetgever gebruikt ze om regelgeving uit te stippelen.

Enkele voorbeelden:

  • Werknemers van buiten de Europese Economische ruimte (EER) moeten een toelating hebben om in België te werken. Die toelating wordt makkelijker verleend wanneer de werknemer een knelpuntberoep zal uitoefenen

  • U kunt makkelijker een scholingsbeding afsluiten wanneer u een werknemer opleidt voor een knelpuntberoep. Een scholingsbeding is dan uitzonderlijk ook toegelaten voor verplichte opleidingen (d.w.z. nodig om het beroep te mogen uitoefenen) en voor werknemers met een lager loon

  • Als werkgever kunt u een leerling opleiden via het duaal leren

  • Veel sectorale loopbaanfondsen moedigen omscholing en bijscholing aan, om zo de knelpuntberoepen deels zelf in te vullen

  • Betaald afwezig zijn om een opleiding te volgen, via het Vlaams opleidingsverlof (VOV), is enkel nog mogelijk voor arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte o De opleiding moet dus gericht zijn op de uitdagingen en knelpunten van de huidige of toekomstige arbeidsmarkt

  • Werkzoekenden kunnen financiële steun krijgen als zij een opleiding volgen die hen voorbereidt op een knelpuntberoep

 

Meer weten?

Digitalisering, robotisering… De vierde industriële revolutie staat voor de deur, dus levenslang leren is een absolute must. U leest er hier meer over:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-07-2021