To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verplicht telewerk en het terugkeermoment

22/11/2021

 

Update van 23 december 2021 : het terugkeermoment zal maar voor één dag per week mogelijk zijn vanaf 26 december 2021.

Update van 27 november 2021: Het koninklijk besluit van 27 november 2021 wijzigt de datum vanaf wanneer werknemers twee dagen per week naar het werk kunnen terugkeren. Dat kan vanaf 20 in plaats van 13 december. Uw werknemers die kunnen telewerken mogen daarom tot 19 december in plaats van tot 12 december maar één dag per week terugkeren. Het artikel werd aan die wijziging aangepast. 

Telewerk is sinds 20 november 2021 opnieuw verplicht voor de werknemers waarvoor telewerk mogelijk is.

Toch kunnen werknemers tot 19 december 2021 één dag per week terugkeren naar de werkvloer. Vanaf 20 december 2021 kunnen ze twee dagen per week terugkeren.

Als werkgever moet u wel verzekeren dat die terugkeer veilig kan verlopen. U kan daarvoor eventueel een attest voor het terugkeermoment voorzien.

 

Een attest voor het terugkeermoment kunt u hier downloaden. U kunt het terugkeermoment op een andere manier regelen (bv. via mail).

Als de functie van uw werknemer niet via telewerk kan uitgevoerd worden, kunt u dit attest downloaden.

 

Wat zijn de voorwaarden voor het terugkeermoment?

Uw werknemers die kunnen telewerken, kunnen één dag per week (of twee dagen vanaf 20 december 2021) terugkeren naar de werkvloer. Om terug te keren moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Er moet een onderling akkoord bestaan tussen uw ondernemingen en de personen die bij u werkzaam zijn, wat betekent dat deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten. Dat onderling akkoord kan bijvoorbeeld een e-mail zijn.
  • Het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen zijn.
  • Deze personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen.
  • Deze personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen, of zich in een quarantainesituatie bevinden.
  • Als werkgever mag u hieraan geen enkel gevolg verbinden voor uw werknemers.
  • De verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden.

De beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet genomen worden met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in uw onderneming. Daarbij moeten alle voorwaarden voor het terugkeren worden afgetoetst.

Personen mogen tot 19 december 2021 maximum één werkdag per week per persoon terugkeren. Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 20 december 2021 mogen personen twee werkdagen per week per persoon terugkeren. Er mag vanaf dan ook maximum 40% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Voor de KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

 

Bron:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-11-2021