To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Preventie maatregelen ter bestrijding van de pandemie: welke zijn de zwaarwichtige inbreuken?

23/11/2020

Eind oktober, toen de maatregelen ter bestrijding van de pandemie werden versterkt, hebben de regionale autoriteiten de federale overheid gevraagd het toezicht op de naleving van de preventieve maatregelen op de werkplek te intensiveren.

De federale inspectiediensten, die sinds begin van de crisis belast zijn met de handhaving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus op het werk tegen te gaan, stellen vast op het terrein dat deze maatregelen niet overal even consequent worden nageleefd.

Op de volgende link vindt u de checklist die de inspecteur doorloopt tijdens een controle 

 

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een indicatieve lijst van zwaarwichtige inbreuken opgesteld. Deze zijn:

 

 • Weigering van de werkgever om de overtreding op de naleving van de maatregelen, schriftelijk vastgesteld door de inspectiediensten, te regulariseren;
 • Weigering van de werkgever de maatregelen inzake quarantaine, isolatie en contactopsporing strikt na te leven;
 • Weigering van de werkgever telewerk in te voeren voor de functies, die zich daartoe lenen;
 • Geen / onvoldoende maatregelen om de social distancing van 1,5 m te garanderen op arbeidsplaatsen, die zich daartoe lenen
 • Geen passende maatregelen voorzien, op de arbeidsplaatsen waar de social distancing niet kan worden gegarandeerd. Om deze maatregelen te bepalen verwijst de inspectie naar de generieke gids en in voorkomend geval naar een sectorgids. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. In de passende maatregelen voorgesteld door de generieke gids vindt men het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen zoals schermen of wanden om werkplekken te compartimenteren, en/of organisatorische maatregelen, bv. spreiden van werktijden en pauzes, flexibele uren, …
 • Niet-naleving van de mondmaskerplicht wanneer de afstand niet kan worden gegarandeerd en er geen collectieve en/of organisatorische maatregelen kunnen worden genomen. ;
 • Geen mondmasker ter beschikking gesteld waar het verplicht is om deze te dragen;
 • Onvoldoende sanitaire maatregelen inzonderheid inzake handhygiëne;
 • Reiniging/desinfectie van de werkplekken, arbeidsmiddelen en sociale voorzieningen,onvoldoende grondig of niet frequent genoeg vooral met betrekking tot oppervlakken die door meerdere personen worden aangeraakt;
 • Onvoldoende luchtverversing van de werklokalen en/of recirculatie van lucht;
 • In de toiletten : gebruik maken van ventilatoren of elektrische handblazers
 • In het bedrijfsrestaurant :
  • geen 1,5 m tussen de tafelgezelschappen en ook geen plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief van minsten 1,8 m hoog
  • meer dan vier personen aan eenzelfde tafel
  • er wordt niet gegeten op zitplaatsen of de personen blijven niet zitten aan hun eigen tafel
  • Niet naleving van de mondmaskerplicht in keuken en/of eetzaal
  • Bardienst
  • Geen register met contactgegevens van één klant per tafel
 • In het door de werkgever gemeenschappelijk georganiseerd transport : onvoldoende maatregelen genomen om virustransmissie te voorkomen (te veel in eenzelfde voertuig, geen mondmasker, onvoldoende ontsmetting van de oppervlakken).

 

U hebt al deze maatregelen nog niet uitgevoerd? Wij nodigen u uit om uw uiterste best te doen om ze zo snel mogelijk te implementeren. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg stelt een checklist ter uw beschikking.

 

Samen strijden tegen de verspreiding van het coronavirus zal uw werknemers beschermen en bijdragen aan het behoud van de volksgezondheid.

 

Als u toch de maatregelen wenst na te kijken en het respect van uw personeel wilt verifiëren, is onze externe dienst er om u te helpen.

Uw bedrijfsbezoeker of uw arbeidsarts staan tot uw beschikking.

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 23-11-2020