To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Zijn uw werknemers opnieuw tijdelijk werkloos? Vergeet hen niet te informeren!

06/07/2020

Moet u uw werknemers opnieuw tijdelijk werkloos stellen omwille van het coronavirus? Dan moet u volgens een nieuw koninklijk besluit uw werknemers daarvan tijdig op de hoogte brengen[1].

Minstens de dag vóór de eerste dag tijdelijke werkloosheid moet u hen informeren. U mag dit op alle mogelijke manieren doen. Wij raden u wel aan om dit schriftelijk te doen. Zo heeft u een bewijs van uw mededeling.

Deze maatregel treedt in werking op 13 juli 2020.

Wat u exact moet doen, leest u in dit artikel.

In welke situaties moet u uw werknemers informeren?

Als u vanaf 13 juli minstens één van uw werknemers voor het eerst tijdelijk werkloos stelt omwille van het coronavirus, moet u hen hiervan op de hoogte brengen. Dat moet u ook doen indien u de regeling van tijdelijke werkloosheid binnen uw onderneming aanpast zodat uw werknemers meer werkloos zijn dan u had gepland.

Ook als u maar één werknemer werkloos zou stellen, moet u hem of haar de mededeling bezorgen.

Concreet moet u uw werknemers informeren als zij vanaf 13 juli:

  • voor het eerst tijdelijk werkloos zijn;
  • opnieuw tijdelijk werkloos worden;
  • meer dagen werkloos zijn dan gepland;
  • overgaan van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

U moet uw werknemers hiervan ten laatste de dag vóór de werkloosheid op de hoogte brengen.

Wil u na de mededeling toch beroep doen op uw werknemers op een dag waarop ze normaal werkloos waren? Dan kan u de tijdelijke werkloosheid intrekken of schorsen.

Hoe moet u uw werknemers informeren?

Dat kan u vrij kiezen. U kan uw werknemers individueel of collectief meedelen dat ze tijdelijk werkloos zullen zijn. Als u uw werknemers collectief informeert, moet het voor elke werknemer duidelijk zijn wanneer hij of zij werkloos is.

U kan uw werknemers op alle mogelijke manieren op de hoogte brengen. Dat kan dus onder andere via mail, SMS, Whatsapp, telefoon, het intranet, aanplakking,…

Wij raden u wel aan om de mededeling schriftelijk te doen. Zo kan u bewijzen dat u uw werknemers geïnformeerd heeft.

Waarover moet u uw werknemers informeert?

De mededeling moet minstens de volgende informatie bevatten:

  • de periode waarin uw werknemers tijdelijk werkloos zijn (de begin- en einddatum). Als einddatum mag u verwijzen naar de einddatum van de specifieke regeling voor de tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus;
  • de dagen of het aantal dagen waarop uw werknemers werkloos zijn;
  • de dagen of het aantal dagen waarop uw werknemers geacht worden te werken;
  • u moet aangeven hoe uw werknemers hun tijdelijke werkloosheid moeten aanvragen.

Wijzigt deze informatie? Dan moet u uw werknemers daarvan op de hoogte brengen en een nieuwe mededeling doen.

Wat is de sanctie als u uw werknemers niet informeert?

In dat geval moet u uw werknemers het loon betalen voor de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus waarvoor u geen mededeling heeft gedaan.

Vergeet de overlegorganen niet te informeren!

Het KB voorziet ook dat u de ondernemingsraad moet informeren over het gebruik van de tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus. Als u geen ondernemingsraad heeft, dan moet u de vakbondsafvaardiging op de hoogte brengen.

Dit kan u nog na de invoering van de tijdelijke werkloosheid doen.

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over uw meldingsplicht? Uw Legal advisor helpt u graag verder.

Securex stelt u een typedocument ter beschikking om uw werknemers te informeren.   

 


[1] Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, Belgisch Staatsblad 3 juli 2020 (tweede editie).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-07-2020