To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geldigheidsduur van bepaalde cheques weldra verlengd?

30/11/2020

Werkgevers en vakbonden hebben de regering gevraagd om de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques te verlengen.

Door de tweede golf van het coronavirus en de sluiting van de horeca en sommige winkels kunnen de cheques niet altijd gebruikt worden. Dat is zowel voor de consumenten als de handelaars nadelig. Tijdens de eerste golf werd de geldigheidsduur van de cheques ook al verlengd.

 

Maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques

In het voorstel wordt gevraagd om de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 met 6 maanden te verlengen.

 

Sport- en cultuurcheques

De NAR stelt voor om ook de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques te verlengen. Het gaat om de cheques die normaal geldig waren tot 30 september 2020 en waarvan de geldigheidsduur al tot 31 december 2020 werd verlengd. De NAR vraagt om de geldigheidsduur te verlengen tot 31 september 2021.

 

Consumptiecheques

De consumptiecheque werd afgelopen zomer ingevoerd. De sociale partners stellen voor om de geldigheidsduur van alle cheques te verlengen van 7 juni 2021 tot 31 december 2021.

Consumptiecheques kunnen gebruikt worden in de horeca en de sport- en cultuursectoren. De cheques kunnen ook gebruikt worden in de kleine detailhandel die minstens één maand moest sluiten. De consumptiecheque kan momenteel slechts tot 31 december 2020 uitgegeven worden. De regering is van plan deze periode te verlengen tot 30 juni 2021.

Zoals de andere cheques wordt de consumptiecheque niet als loon beschouwd en is hij dus vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Er moeten dan wel bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden. Zo mag u bijvoorbeeld geen consumptiecheques voor meer dan 300 euro toekennen aan uw werknemer.

De NAR vraagt ook dat alle uitgevers van de cheques een informatiecampagne uitrollen om de gebruikers te informeren over de verlenging van de geldigheidsduur.

 

Wat doet Securex?

Wij volgen deze maatregel van kortbij op en houden u op de hoogte zodra de regering de nodige stappen zet om hem uit te voeren. Voor meer informatie over de cheques kan u altijd terecht in ons dossier “Loon” onder Sociaal/Dossiers.

 

Bron :

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-11-2020