To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona verlengd tot 30 september 2021

27/07/2021

Zoals we in ons artikel van 18 mei aankondigden, werd de maatregel voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus verlengd tot 30 september 2021. Deze verleging is nu ook officieel. U kunt dus nog tot 30 september gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van corona.

Hoe geeft u die tijdelijke werkloosheid door?

Als werkgever moet u enkel de kalendercode voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in uw prestatiestaten ingeven. De uitbetalingsinstellingen betalen de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen daarna aan uw werknemers.

Bent u Securex klant? Dan geeft u ofwel de code “WOT” ofwel de code “Werkloos overmacht crisissituaties” in. Securex zorgt er dan voor dat de RVA en de uitbetalingsinstellingen de correcte informatie ontvangt, zodat uw werknemers hun uitkeringen krijgen.

De soepele procedure blijft dus van toepassing. Maar zoals steeds kan een werkgever natuurlijk enkel beroep doen op tijdelijke werkloosheid als er een effectief een reden is om werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

 

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-07-2021