To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het mobiliteitsbudget als “car for cash”- Hoeveel cash krijg je nu eigenlijk?

04/10/2017

Het wetsontwerp betreffende het mobiliteitsbudget werd afgelopen vrijdag op de Ministerraad goedgekeurd. Als uitgangspunt geldt het “car for cash- principe”[1]. Op basis daarvan hebben werknemers een eenvoudige keuze tussen het behoud van hun bedrijfswagen of de omruiling ervan voor een som geld.  Hoog tijd om de rekening eens te maken: over hoeveel geld spreken we eigenlijk?

De inhoud van het wetsontwerp

Voor meer informatie over de inhoud van het wetsontwerp (toepassingsgebied, antimisbruikbepalingen, sociale en fiscale behandeling,…) kan u ons artikel van 5 juli 2017 raadplegen. Dit artikel werd gepubliceerd in navolging van het akkoord van de regering over het mobiliteitsbudget onder de vorm van car for cash.

Let op! De bespreking in dit artikel bevat een algemene uitleg over het voorziene mobiliteitsbudget dat op dit ogenblik nog niet officieel van kracht is en nog steeds aan wijzigingen onderhevig.

Kies ik voor de cash of voor mijn wagen?

Om die vraag te beantwoorden is het natuurlijk van belang om te weten wat de “inlevering” van je bedrijfswagen je zal opleveren.

Het uitgangspunt is dat het cash bedrag per jaar zal overeenstemmen met de waarde van het voordeel van de ingeleverde bedrijfswagen[2] volgens volgende formule[3]:

Cataloguswaarde x 6/7de / 5[4]

Wie ook over een tankkaart beschikt die zal ingeruild worden, ziet het bedrag dat bekomen wordt door toepassing van deze formule met 20% verhoogd.

Wat betekent dit concreet voor mijn wagen? Een aantal voorbeelden

Passen we deze formule toe in de praktijk, dan levert het mobiliteitsbudget onderstaand cash bedrag op voor volgende types van courant ter beschikking gestelde bolides:

Een Ford Focus 1.6 TI- 85 PK

Deze wagen heeft een cataloguswaarde van 18.650 euro inclusief BTW.

Ruilen we deze om voor cash geld in het kader van het mobiliteitsbudget, dan bekomen we een bedrag van 3.197,14 euro per jaar (18.650 x 6/7de/ 5), hetzij 266,43 euro per maand.  

Wordt ook nog een eventuele tankkaart omgezet in cash (verhoging met 20%), dan levert dit een bedrag op van 3.836,57 euro per jaar, dan wel 319,71 euro per maand.

BMW 1- reeks 118d

Doen we dezelfde oefening voor een BMW 1- reeks 118 diesel, met een cataloguswaarde van 28.600 euro inclusief BTW, dan bekomen we een cash budget van 4.902,86 euro per jaar, ofwel van 408,57 euro per maand, zonder tankkaart.

Met tankkaart verhogen deze bedragen tot respectievelijk 5.883,43 euro per jaar, of 490,29 euro per maand.

Audi A6 avant 2.0 TDI ultra

Sluiten we het rijtje af met een Audi A6 zoals hierboven beschreven, dan vertrekken we van een cataloguswaarde van 42.837,65 euro inclusief BTW.

Dit levert een cash bedrag op van 7.343,60 euro op jaarbasis (611,97 euro per maand) zonder tankkaart.

Met tankkaart komen we aan 8.812,32 euro op jaarbasis, dan wel 734,36 euro per maand.

Zijn bovenvermelde bedragen netto bedragen?

Neen, bovenvermelde bedragen zijn brutobedragen. Ze worden echter wel (para)fiscaal gunstig behandeld.

Dit betekent dat de werknemer op sociaal vlak geen RSZ- bijdragen zal moeten betalen (de werkgever is wel een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd).

Fiscaal zal een forfaitair geraamd voordeel van alle aard worden aangerekend volgens volgende formule: 4% X 6/7 X Cataloguswaarde [5]

Een voorbeeld ter illustratie

Werknemer X is alleenstaande zonder kinderen ten laste en verdient 3.500 euro bruto. Op dit ogenblik heeft hij als bedrijfswagen de BMW 1- reeks 118d, inclusief tankkaart, waarvan bovenstaand sprake (er is geen eigen bijdrage van de werknemer). Rekening houdende met een CO2- uitstoot van 114 g/km bedraagt het voordeel van alle aard voor deze wagen 167,5 euro per maand volgens de forfaitaire berekeningsformule.

Betrokken werknemer zou eventueel bereid zijn om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor cash. Hoe ziet zijn loonberekening er dan uit vóór en na toepassing van het mobiliteitsbudget[6]?

 

VÓÓR MOBILITEITSBUDGET

Bedrijfswagen

NA MOBILITEITSBUDGET

Cash bedrag

Brutoloon

3.500

3.500

Bruto bedrag mobiliteitsbudget

/

490,29

Voordeel van alle aard

167,5

81,71

(4% X 6/7 X cataloguswaarde)

RSZ

(enkel op brutoloon)

-457,45

-457,45

Belastbaar

3.210,05

3.124,26

Bedrijfsvoorheffing

-973,26

-929,93

Voordeel van alle aard

-167,5

 

Bedrag mobiliteitsbudget

 

408,58

(bruto mobiliteitsbudget – voordeel van alle aard

Netto

2.069,29

2.602,91

Let op. Deze simulatie is louter informatief. Afwijkingen zijn steeds mogelijk in de praktijk.

Het mobiliteitsbudget interessant voor u?

Of het mobiliteitsbudget interessant is voor u, hangt af van verschillende persoonlijke overwegingen. Woont u op wandelafstand van uw werk? Verkiest u het openbaar vervoer? Of hebben de ellenlange files daarentegen geen enkele impact op de onafscheidelijke band met uw viervoeter?

Uit diverse onderzoeken en enquêtes blijkt dat niet veel werknemers bereid lijken te zijn om hun bolide in te ruilen voor cash. Belangrijke reden is onder meer het feit dat de meeste mensen sowieso een wagen nodig hebben (ongeacht of ze hem voor hun woon-werkverkeer gebruiken of niet) en via de werkgever is het kostenplaatje van een wagen voor de werknemer nog steeds veel lager dan wanneer deze privé moet aangekocht worden. Geschat wordt immers dat men via het mobiliteitsbudget al naar een flink kleinere wagen zal moeten overschakelen om netto iets over te houden.  

Voorlopige analyse

Bovenvermeld artikel is gebaseerd op ontwerpteksten en bijgevolg officieus. Wijzigingen zijn dan ook steeds mogelijk. Wij brengen u uiteraard op de hoogte wanneer deze regelgeving officieel wordt.

 


[1] Of “cash for car”. De werknemer krijgt immers geld in ruil voor de inlevering van zijn bedrijfswagen.

[2] In het wetsontwerp worden specifieke regels voorzien voor het geval de werknemer van werkgever verandert. In die context bestaan immers verschillende hypotheses waarvoor een regeling werd uitgewerkt (de werknemer had reeds een mobiliteitsbudget bij zijn vorige werkgever, de werknemer had al voldoende lang een bedrijfswagen bij zijn vorige werkgever om nu een mobiliteitsbudget aan te vragen bij de nieuwe werkgever, de werknemer zou graag aanspraak maken op een mobiliteitsbudget bij de nieuwe werkgever, maar beschikte niet voldoende lang over een bedrijfswagen bij zijn vorige werkgever,…).

[3] De waarde van het aldus bepaalde mobiliteitsbudget wijzigt niet tijdens de loopbaan (geen impact van hogere of lagere functie), tenzij door indexatie (een specifieke formule zal in dit verband worden uitgewerkt).

[4] Indien de werknemer een eigen bijdrage betaalde voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen, dan dient deze desgevallend in mindering te worden gebracht van de mobiliteitsvergoeding.

[5] Een eventuele eigen bijdrage van de werkgever dient desgevallend in mindering te worden gebracht van het aldus berekende voordeel van alle aard.

[6] Ter info: In bovenvermelde berekening werd geen rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-10-2017