To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vrijwillige overuren: nu tot 120 uren per jaar

05/06/2019

In het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de komende 2 jaar, kwamen de sociale partners tot een akkoord met betrekking tot het optrekken van de vrijwillige overuren. In plaats van 100 kunnen er nu 120 vrijwillige overuren per jaar worden gepresteerd en dit per werknemer[1].

Wat zijn vrijwillige overuren?

Dit zijn overuren die niet ingehaald worden. De werknemer verklaart zich schriftelijk bereid tot het presteren van deze overuren. Wanneer de werkgever dit nodig acht, kan hij deze werknemer dan inzetten om extra uren te kloppen. Dit schriftelijk akkoord moet iedere 6 maanden vernieuwd worden[2].

Verder zijn er geen formaliteiten verbonden aan het presteren van deze overuren. U hoeft bijvoorbeeld geen geldige reden op te geven of de inspectiediensten op de hoogte te brengen. U dient zich wel te houden aan de grenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week.

Nog meer overuren?

Op sectorniveau kan er een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten worden die dit aantal op maximum 360 uren per jaar kan brengen. Dergelijke cao kan niet op ondernemingsvlak afgesloten worden.

Overloontoeslag

Deze overuren moeten vergoed worden volgens de gewone regels. Dit wil zeggen dat er een overloontoeslag zal verschuldigd zijn vanaf 9 uur per dag en 40 uur per week[3]. Wanneer er een wettelijke overloontoeslag betaald wordt, geeft deze recht op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever en een belastingvermindering in hoofde van de werknemer[4].

Wat doet Securex voor u?

Wij stellen een model van schriftelijk akkoord ter beschikking in onze e-shop. Wij berekenen verder automatisch uw vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en het belastingvoordeel voor uw werknemers. U hoeft ons enkel door te geven wanneer uw werknemers overuren hebben gepresteerd.

Contacteer uw legal advisor voor meer informatie over arbeidsduur en het presteren van overuren.

 


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 129 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, inwerkingtreding op 23 april 2019;

[2] Artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971;

[3] Of boven de afwijkende grenzen in uw sector of onderneming;

[4] Raadpleeg hiervoor onze fiche op Lex4You.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/06/2019