To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Heeft uw werknemer recht op tijdelijke werkloosheid als het kinderdagverblijf of de school van de kinderen gesloten is?

29/09/2020

Update: over onderstaande maatregel werd op 8/10/2020 een wetsvoorstel goedgekeurd. Lees meer in dit artikel.

Lange tijd heeft de RVA aangegeven dat er geen sprake was van overmacht als het kinderdagverblijf of de school van de kinderen van uw werknemers sloot. De minister van Werk heeft dat standpunt aangepast.

In sommige gevallen kunnen werknemers toch recht hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen bij de sluiting van het kinderdagverblijf of de school van hun kinderen. De RVA geeft wel aan dat u als werkgever zelf kan beslissen om al dan niet de mededeling van de overmacht te doen.

U kan dus oordelen of het om een overmachtssituatie gaat. De RVA spreekt zich daar niet over uit.

 

In welke situatie kan er sprake zijn van overmacht omwille van de sluiting van de school of het kinderdagverblijf?

In de volgende gevallen kan u uw werknemers op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht plaatsen:

  • uw werknemer woont samen met een minderjarig kind dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan. En dat omdat het kinderdagverblijf, de school of een deel van de school wordt gesloten omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • uw werknemer heeft een gehandicapt kind ten laste dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan. En dat omdat het centrum wordt gesloten omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In dit geval heeft de leeftijd van het kind geen belang. Het kan dus ook om een meerderjarig kind gaan.

U kan uw werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen zolang de school, het kinderdagverblijf of het centrum verplicht gesloten is.

Uw werknemer moet u dan wel een attest van de school, het kinderdagverblijf of het centrum bezorgen waarin de verplichte sluiting vermeld wordt.

 

Welke type van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht moet u bij de RVA aangeven?

Welk type van tijdelijke werkloosheid u bij de RVA moet aangeven, hangt af van de situatie van uw onderneming.

 

Uw onderneming of activiteit werd zwaar getroffen door de coronacrisis

Als uw onderneming of activiteit zwaar getroffen werd door de coronacrisis, kan u beroep doen op de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona.

Uw onderneming bevindt zich in deze situatie als u aan één van deze voorwaarden voldoet:

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan moet u de dagen tijdelijke werkloosheid waarvoor uw werknemers een attest van de school, het kinderdagverblijf of het centrum kunnen voorleggen, in ASR scenario 5 opnemen.

Bent u Securex klant? Dan vermeldt u de kalendercode “WOT” in het prestatieoverzicht van de betrokken werknemer.

 

Uw onderneming of activiteit werd minder zwaar getroffen door de coronacrisis

Voldoet uw onderneming niet aan de voorwaarden om als zwaar getroffen beschouwd te worden, dan moet u gebruik maken van de “gewone” tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Dat betekent dat u de volgende stappen moet ondernemen:

  • u meldt de overmacht aan de RVA;
  • u bezorgt uw werknemer een C3.2.A formulier;
  • u neemt de dagen tijdelijke werkloosheid op in ASR scenario’s 2 en 5.

Securex kan al deze stappen voor u afhandelen. U stuurt daarvoor een mailtje naar aanvraag.tw@securex.be en wij zorgen voor de rest. Dat kan enkel als u klant bent bij het sociaal secretariaat van Securex.

Klanten van het sociaal secretariaat van Securex vermelden bij dit type werkloosheid de kalendercode “WWO” in het prestatieoverzicht van de betrokken werknemer.

Ook indien uw onderneming zich in deze situatie bevindt, moet uw werknemer u natuurlijk een attest van de school, het kinderdagverblijf of het centrum kunnen voorleggen.

 

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de administratieve afhandeling van de tijdelijke werkloosheid, dan kan u terecht op aanvraag.tw@securex.be

Heeft u nog juridische vragen over de tijdelijke werkloosheid, dan kan u uw Legal advisor contacteren.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-09-2020