To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: uw winwinlening kan met 1 of 2 jaar verlengd worden

27/11/2020

Als uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is, kan u overwegen om een winwinlening af te sluiten.

Dat is een lening met een interessante rentevoet die u aangaat met een natuurlijke persoon. De natuurlijke persoon krijgt bij zijn belastingaangifte een fiscaal voordeel in de plaats.

Als u door de coronacrisis moeilijkheden heeft om de winwinlening terug te betalen, dan kan u, samen met de natuurlijke persoon, de terugbetalingstermijn verlengen. Die verlenging kan één of twee jaar bedragen.

 

Wanneer kan u de terugbetalingstermijn verlengen?

U kan de termijn enkel verlengen als de contractuele looptijd van de oorspronkelijke lening in 2020 verstreek. De verlenging moet:

  • Na 15 maart 2020 afgesloten zijn
  • Ten laatste op 31 december 2020 afgesloten worden. Als de akte van verlenging later wordt afgesloten zal de natuurlijke persoon geen aanspraak kunnen maken op de voorziene belastingkredieten.

 

Wordt de natuurlijke persoon die het geld leent ook extra beschermd tijdens de coronacrisis?

Ja, ook voor die natuurlijke persoon is er extra bescherming voorzien.

Als u als ondernemer de winwinlening niet kan terugbetalen, heeft de natuurlijke persoon recht op een eenmalig belastingkrediet. Dat belastingkrediet bedraagt 30% van het definitief verloren bedrag van de hoofdsom van de lening.

Omwille van de coronacrisis wordt dit percentage op 40% gebracht voor winwinleningen afgesloten van 16 maart 2020 tot 31 december 2021. Dit percentage blijft gedurende de hele looptijd van de lening van toepassing op winwinleningen die in die periode zijn afgesloten.

 

Meer weten?

Wilt u meer info over de winwinlening? Dan kan u terecht op de website van Vlaio.

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-11-2020