To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht enkel geschorst vanaf publicatie wet

12/06/2020

Zoals we onder andere in ons artikel van 22 mei hebben geschreven, werd er in het parlement heftig gedebatteerd over de schorsing van de opzegtermijn tijdens dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Sommige parlementsleden wilden de opzegtermijn schorsen tijdens dergelijke dagen tijdelijke werkloosheid. En dat zelfs retroactief sinds 1 maart 2020.

Gisteren heeft het parlement unaniem een wet over de schorsing van de opzegtermijn goedgekeurd, maar dan zonder retroactieve werking.

Als u als werkgever een werknemer ontslaat, zal de opzegtermijn geschorst worden voor de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Dit geldt echter enkel voor dergelijke dagen tijdelijke werkloosheid vanaf de datum van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, die we nog niet kennen. Ontsloeg u een werknemer vóór 1 maart 2020? Dan zal de opzegtermijn zelfs nooit geschorst worden tijdens dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

De wet zal dus niet retroactief worden toegepast.

Zodra de wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Waarover ging de discussie?

Verschillende partijen wilden dat de opzegtermijn tijdens dagen tijdelijke werkloosheid werd geschorst gedurende de coronacrisis.

In de Commissie sociale zaken van het parlement werd daarom een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij opzegtermijnen, bij ontslag door de werkgever, die op 5 mei 2020 nog liepen, retroactief zouden geschorst worden vanaf 1 maart 2020. En dat voor alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de opzegtermijn.

Dit wetsvoorstel werd voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State kon zich niet vinden in de retroactieve toepassing van de wet. Het parlement heeft rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State en het wetsvoorstel aangepast.

Wat werd er nu goedgekeurd?

Het parlement keurde uiteindelijk een wetsvoorstel goed waarbij de opzegtermijnen enkel geschorst werden vanaf de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Hierna overlopen we voor u de verschillende scenario’s.

Uw werknemer neemt zelf ontslag

Als een werknemer zelf ontslag neemt met het presteren van een opzegtermijn, wordt de opzegtermijn niet geschorst tijdens dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Het gaat immers niet om een ontslag door de werkgever.

U ontslaat uw werknemer en de opzegtermijn vangt aan op 1 maart 2020 of later

Als u een werknemer ontslaat met het presteren van een opzegtermijn[1], wordt de opzegtermijn geschorst tijdens dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus.

De opzegtermijn zal evenwel pas geschorst worden voor de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht vanaf de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Bovendien geldt deze schorsing van de opzegtermijn enkel voor opzegtermijnen die aanvangen op 1 maart 2020 of later.

Stel: u ontsloeg een werknemer op woensdag 1 april 2020 met een opzegtermijn van 15 weken. De opzegtermijn zal dan ingaan op maandag 6 april 2020 en normaal aflopen op zondag 19 juli 2020[2]. U stelt uw werknemer werkloos omwille van overmacht van 1 april tot 30 juni 2020.

Als de wet bijvoorbeeld op woensdag 17 juni 2020 zou gepubliceerd worden, dan schorsen enkel de dagen tijdelijke werkloosheid vanaf 17 juni tot 30 juni 2020 de opzegtermijn. De opzegtermijn wordt dus met 14 kalenderdagen verlengd

U ontslaat uw werknemer en de opzegtermijn ving aan vóór 1 maart 2020

Als u een werknemer ontslaat met het presteren van een opzegtermijn[3], wordt de opzegtermijn niet geschorst tijdens dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Dat is enkel het geval voor opzegtermijnen die aanvingen vóór 1 maart 2020.

Stel: u ontsloeg een werknemer op woensdag 19 februari 2020 met een opzegtermijn van 21 weken. De opzegtermijn zal dan ingaan op maandag 24 februari 2020 en normaal aflopen op zondag 19 juli 2020[4]. U stelt uw werknemer werkloos omwille van overmacht van 1 april tot 30 juni 2020.

Als de wet bijvoorbeeld op woensdag 17 juni 2020 zou gepubliceerd worden, dan wordt de opzegtermijn toch niet geschorst.

Hoe moet het nu verder?

De opzegtermijnen van ontslagen werknemers zullen dus pas vanaf de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad geschorst worden omwille van tijdelijke werkloosheid door overmacht.

U kan ook altijd beslissen om de opzegtermijn om te zetten in een opzegvergoeding. U zal dan een vergoeding moeten uitbetalen gelijk aan het loon voor de resterende dagen van de opzegtermijn.

Stel: u ontsloeg een werknemer op woensdag 1 april 2020 met een opzegtermijn van 15 weken. De opzegtermijn zal dan ingaan op maandag 6 april 2020 en normaal aflopen op zondag 19 juli 2020[5]. U stelt uw werknemer werkloos omwille van overmacht van 1 april tot 30 juni 2020.

Als de wet bijvoorbeeld op woensdag 17 juni 2020 zou gepubliceerd worden en u beslist die dag om de opzegtermijn om te zetten in een opzegvergoeding voor de resterende periode, dan bent u een opzegvergoeding verschuldigd gelijk aan het loon voor de periode van 17 juni tot 19 juli 2020.

Neemt u in deze situatie op 24 juni 2020 de beslissing om de opzegtermijn om te zetten in een opzegvergoeding? Dan moet u nog altijd een opzegvergoeding betalen gelijk aan het loon voor de periode van 17 juni tot 19 juli 2020. De opzegtermijn is dan immers sinds 17 juni 2020 geschorst.

Als u nog vragen heeft, kan u daarmee bij uw Legal Advisor terecht.

Volg ons webinar “sociale actualiteit” van volgende week

Wil u meer info over de sociale actualiteit en de coronamaatregelen ? Volg dan ons webinar over die sociale actualiteit op donderdag 18 juni. Schrijf u hier in!

 


[1] Worden hier niet bedoeld: de situaties waarbij een onmiddellijk ontslag wordt gegeven met betaling van een opzegvergoeding, want daarbij moet er geen opzegtermijn worden gepresteerd.

[2] Als er geen andere schorsingsgronden zijn.

[3] Worden hier niet bedoeld: de situaties waarbij een onmiddellijk ontslag wordt gegeven met betaling van een opzegvergoeding, want daarbij moet er geen opzegtermijn worden gepresteerd.

[4] Als er geen andere schorsingsgronden zijn.

[5] Als er geen andere schorsingronden zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-06-2020