To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot 30 juni 2021

31/03/2021

In ons artikel van 15 februari kondigden we al aan dat de regering het gebruik van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus zou verlengen. De wet die deze verlenging officialiseert, is nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Maar zowel de minister als de RVA bevestigen dat de verlenging toegepast wordt. De wet zal binnenkort gepubliceerd worden.

U kunt dus minstens tot eind juni 2021 gebruik maken van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus.

 

Hoe geeft u die tijdelijke werkloosheid door?

Als werkgever moet u enkel de kalendercode voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in uw prestatiestaten ingeven. De uitbetalingsinstellingen betalen de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen daarna aan uw werknemers.

Bent u Securex klant? Dan geeft u ofwel de code “WOT” ofwel de code “Werkloos overmacht crisissituaties” in. Securex zorgt er dan voor dat de RVA en de uitbetalingsinstellingen de correcte informatie ontvangt, zodat uw werknemers hun uitkeringen krijgen.

De soepele procedure blijft dus van toepassing. Maar zoals steeds kan een werkgever natuurlijk enkel beroep doen op tijdelijke werkloosheid als er een effectief een reden is om werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over tijdelijke werkloosheid en het coronavirus, kunt u steeds onze FAQ over dat onderwerp raadplegen. 

  

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-03-2021