To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Halve dag tijdelijke werkloosheid goedgekeurd voor de dienstenchequesector en het schoolvervoer

07/04/2021
Update 10/5: de wet en het uitvoerings-KB zijn nu gepubliceerd. De halve dag tijdelijke werkloosheid kan gebruikt worden van 10 mei 2021 tot 30 juni 2021

 

Op 12 februari kondigde de regering verschillende steunmaatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Zo zou onder andere de mogelijkheid ingevoerd worden om werknemers een halve dag op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Die mogelijkheid zou wel beperkt blijven tot de dienstenchequesector en de sector van het schoolvervoer.

De wet die deze maatregel zal invoeren, werd vorige week in het parlement goedgekeurd. De halve dag tijdelijke werkloosheid zal gebruikt kunnen worden vanaf 10 mei tot en met 30 juni 2021. Zodra de wet gepubliceerd is, informeren wij u daarover.

 

Welke werkgevers en werknemers komen in aanmerking?

Deze maatregel kan enkel gebruikt worden door de werkgevers van de volgende werknemers:

 

Wat is een halve dag tijdelijke werkloosheid?

De wet stelt dat er sprake is van een halve dag tijdelijke werkloosheid als tegelijk aan deze drie voorwaarden is voldaan:

  1. Een opdracht kan niet doorgaan en de arbeidsduur voor die opdracht bedraagt minstens de helft van de totale arbeidsduur voor die werkdag

En

  1. Er kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen die geannuleerde opdracht en een andere opdracht die uitgevoerd moet worden

En

  1. De opdracht moet worden geannuleerd omwille van het coronavirus. En dat buiten de wil van de werkgever.

De opdracht moet bijvoorbeeld geannuleerd worden omdat de klant waar gepoetst moet worden het coronavirus heeft opgelopen. Of de klant moet in quarantaine omdat hij of zij contact heeft gehad met een besmette persoon

Enkele voorbeelden kunnen dit wellicht verduidelijken:

Stel uw werknemer met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques moet op dinsdag bij twee klanten schoonmaken.

Bij de eerste klant moet hij van 9 tot 12 uur schoonmaken en bij de tweede klant van 13 tot 16 uur. De totale arbeidsduur voor die dag bedraagt dus 6 uur en de werknemer spendeert 3 uur aan elke opdracht.

De opdracht die ’s ochtends gepland werd, wordt geannuleerd omdat de klant positief getest heeft op het coronavirus.

De werknemer kan voor een halve dag op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden. De geannuleerde opdracht bedroeg immers 3 uur, wat exact de helft is van de totale arbeidsduur.

 

Dezelfde werknemer moet op woensdag bij twee andere klanten schoonmaken.

Bij de eerste klant moet hij van 8u30 tot 12u30 schoonmaken en bij de tweede klant van 13u30 tot 15u30. De totale arbeidsduur voor die dag bedraagt dus ook 6 uur. Maar de werknemer spendeert 4 uur aan de opdracht ’s ochtends en 2 uur aan de namiddagopdracht.

De opdracht die in de namiddag gepland werd, wordt geannuleerd omdat de klant in quarantaine moet.

De werknemer kan geen halve dag op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden. De geannuleerde opdracht bedroeg immers slechts 2 uur, wat minder is dan de helft is van de totale arbeidsduur.

Kunt u die dag geen ander werk aanbieden aan de betrokken werknemer? Dan moet u toch het loon voor die 2 uur betalen.

 

Een collega van de vorige werknemer die ook met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques werkt, moet op woensdag bij drie klanten schoonmaken.

Bij de eerste klant moet er van 8u30 tot 10u30 gepoetst worden, bij de tweede van 11u00 tot 13u00 en bij de derde van 13u45 tot 16u45. De totale arbeidsduur voor die dag bedraagt dus 7 uur. Maar de werknemer spendeert 2 uur aan de eerste en de tweede opdracht en 3 uur aan de derde opdracht.

De derde opdracht wordt geannuleerd omdat de klant het coronavirus heeft opgelopen.

De werknemer kan geen halve dag op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden. De geannuleerde opdracht was wel de langste van de dag en bedroeg 3 uur. Maar dat is minder dan de helft van de totale arbeidsduur van 7 uur.

Kunt u die dag geen ander werk aanbieden aan de betrokken werknemer? Dan moet u toch het loon voor die 3 uur betalen.

 

Hoe geeft u die halve dag tijdelijke werkloosheid in?

Als werkgever moet u bij een halve dag tijdelijke werkloosheid niet enkel de kalendercode voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in uw prestatiestaten ingeven.

Daarnaast moet u ook bij elke halve dag tijdelijke werkloosheid de RVA informeren. Hoe dat exact zal gebeuren is nog niet duidelijk. De RVA moet dit technisch nog uitwerken.

Waarschijnlijk zult u een mededeling die gelijkt op een mededeling “eerste dag effectieve TW” moeten doen. U zou dan als mededeling “opdracht weggevallen door corona” moeten ingeven. Zodra hierover meer info is, informeren wij u daarover.

Wat als de wet in werking treedt en de RVA technisch gezien nog niet klaar is? Dan zult u waarschijnlijk een mail naar het werkloosheidsbureau moeten versturen om de RVA te informeren. Die mail vervangt dan tijdelijk de elektronische mededeling.

Bent u Securex klant? Dan geeft u ofwel de code “WOT” ofwel de code “Werkloos overmacht crisissituaties” in. U zou daarnaast ook via ons de aangifte “eerste dag effectieve TW” kunnen versturen. Zodra daarover meer duidelijkheid is, informeren wij u.

 

En wat bij volledige dagen tijdelijke werkloosheid?

Bij volledige dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona blijft, ook in de dienstenchequesector en de sector van het schoolvervoer, de versoepelde procedure van toepassing.

In dat geval moet u dus enkel de kalendercode voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in uw prestatiestaten ingeven. De uitbetalingsinstellingen betalen de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen daarna aan uw werknemers.

Bent u Securex klant? Dan geeft u bij volledige dagen tijdelijke werkloosheid enkel ofwel de code “WOT” ofwel de code “Werkloos overmacht crisissituaties” in. Securex zorgt er dan voor dat de RVA en de uitbetalingsinstellingen de correcte informatie ontvangt, zodat uw werknemers hun uitkeringen krijgen.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-04-2021