To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuw motief coronawerkloosheid: quarantaine van een kind van uw werknemer

09/11/2020

Sluit de school of de crèche van de kinderen van uw werknemers omwille van maatregelen tegen corona? Dan hebben zij sinds 1 oktober recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Op 6 november heeft de regering een nieuw motief voor tijdelijke werkloosheid aangekondigd: ook als het kind van een werknemer in quarantaine moet, heeft die werknemer recht op werkloosheidsuitkeringen. Hij heeft dat recht dus ook als de school of de crèche niet moet sluiten.

 

Hoe moet uw werknemer de quarantaine van zijn kind bewijzen?

Uw werknemer moet u een quarantaineattest bezorgen waaruit blijkt dat zijn kind in quarantaine wordt geplaatst. Hij kan u één van de volgende attesten voorleggen:

  • Een quarantaineattest van het call center van de contact tracing
  • Een quarantaineattest opgesteld door de behandelende arts

Als uw werknemer één van deze attesten kan voorleggen, heeft hij recht op werkloosheidsuitkeringen.

 

Hoe plaatst u uw werknemer in tijdelijke werkloosheid?

Als uw werknemer u een quarantaineattest voor zijn kind bezorgt, geeft u:

  • De kalendercode voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus door
    • Voor Securex klanten is dit de code “WOT”

Meer hoeft u niet te doen. Uw werknemers zullen ook een toeslag van 5,63 euro per werkloosheidsdag van de RVA krijgen.

Het attest zelf moet u niet naar de RVA mailen. U houdt het enkel ter beschikking voor een eventuele controle.

De uren tijdelijke werkloosheid moeten ook opgenomen worden in ASR scenario 5. Die verplichting neemt Securex voor haar rekening. U moet daarvoor dus niets doen.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-11-2020