To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Studentenjob: de 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen wordt tijdelijk geneutraliseerd

04/05/2020

Als u studenten tewerkstelt dan hebben die studenten gedurende 475 uur per jaar recht op verminderde RSZ-bijdragen op hun loon. Die verminderde bijdragen gelden zowel voor hen als voor u als werkgever.

Tijdens de ministerraad van 11 april 2020 werd beslist om de uren die studenten van 1 april tot 30 juni 2020 werken niet in rekening te brengen voor die 475 uur. Dat betekent dat studenten in 2020 meer dan 475 uur zullen kunnen werken met verminderde RSZ-bijdragen.

Deze regels zijn nu in werking getreden[1].

Wanneer zijn de verminderde RSZ-bijdragen van toepassing?

Als studenten aan de voorwaarden voor studentenarbeid voldoen, dan hebben zowel zij als hun werkgever gedurende 475 uur per jaar recht op verminderde RSZ-bijdragen. Deze verminderde bijdragen worden ook wel eens solidariteitsbijdragen genoemd.

Als u een student voor u laat werken tijdens die 475 uur, betaalt u als werkgever 5,42% patronale bijdragen op hun loon. De student zelf betaalt 2,71% RSZ-bijdragen op dat loon. Dat maakt de tewerkstelling van studenten zowel voor henzelf als voor u als werkgever financieel interessant.

Wil u meer info over de voorwaarden voor studentenarbeid en de RSZ-bijdragen? Ga dan naar het dossier op Lex4You: Lex4You > Dossiers > Contracten -Clausules > Studenten.

Wat met het contingent van 475 uur tijdens de coronacrisis?

De regering heeft beslist om het contingent van 475 uur waarbij studenten met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken tussen 1 april en 30 juni 2020 te neutraliseren. Concreet betekent dit dat de prestaties van studenten in die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken. Studenten zullen in 2020 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken.

De online teller waarop het resterende aantal uur van het contingent kan geraadpleegd worden (Student@work) zal eind april aangepast worden.

En wat met de kinderbijslag?

De regelgeving over de kinderbijslag is recent geregionaliseerd. De federale overheid kan in het volmachtenbesluit dan ook geen regeling opnemen om de regels over de kinderbijlslag aan te passen.

De student zal dus zelf moeten nagaan of hij of zij door meer te werken nog steeds het recht op de kinderbijslag behoudt. U vindt meer informatie over de verschillende regels over de kinderbijlslag op deze en de volgende pagina’s op Lex4You.

De regionale overheden die bevoegd zijn voor de toekenning van de kinderbijslag bekijken momenteel hoe ze de regelgeving kunnen wijzigen.

Blijft de student fiscaal ten laste van zijn ouders?

De regering voorziet momenteel een aanpassing van de fiscale bedragen. De overheid bekijkt dus hoe deze bedragen aangepast kunnen worden. Studenten zouden dus fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders, ook als ze meer zouden werken.

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor studenten? Neem dan even contact op met uw Legal advisor.

 


[1] Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren van 27 april 2020, BS 28 april 20 (tweede editie).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-05-2020