To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Opzegtermijn op dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf vandaag 22 juni geschorst!

22/06/2020

Zoals we op 12 juni schreven, schorsen de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus de opzegtermijn van de werknemers die u ontsloeg. En dat vanaf de dag dat de wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Die wet werd zonet gepubliceerd[1]. Dit betekent dat deze nieuwe schorsing van de opzegtermijn vanaf vandaag 22 juni wordt toegepast.

Wat zijn de belangrijkste regels?

Ontsloeg u een werknemer en begon de opzegtermijn te lopen vanaf 1 maart 2020? Dan wordt de opzegtermijn vanaf vandaag geschorst tijdens dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus.

Ontsloeg u een werknemer en begon de opzegtermijn al te lopen vóór 1 maart 2020? Dan wordt de opzegtermijn niet geschorst tijdens dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus.

Wil u meer weten?

In ons artikel van 12 juni vindt u alle informatie en meer voorbeelden over deze nieuwe wet.

 


[1] Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-06-2020