To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Politiek verlof: Ook voor leden bijzonder comité voor de sociale dienst

05/13/2019

Na het invoeren van de verplichting om in bijna alle gemeenten van het Vlaams Gewest een bijzonder comité voor de sociale dienst op te richten, werd ook de regeling voor het politiek verlof aangepast. Sinds 1 januari 2019 hebben ook de leden van dat bijzonder comité recht op politiek verlof[1].

Let op, de verplichting om een bijzonder comité voor de sociale dienst op te richten geldt niet voor de gemeenten Voeren, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Oppem. Deze regeling is dan ook niet van toepassing in deze gemeenten.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Als uw werknemers een politiek mandaat in hun gemeente hebben opgenomen, hebben zij recht op een bepaald aantal dagen politiek verlof. Dat aantal is afhankelijk van de functie en de bevolkingsgrootte van de gemeente waarin het mandaat uitgeoefend wordt.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal dagen waarop uw werknemers in de gemeenten van het Vlaams Gewest recht hebben:

Burgemeester of schepen

2 dagen / week

Of

Volledige schorsing gedurende min. 12 maanden

Recht op 2 dagen per week is niet beperkt tot 1 enkel mandaat

Recht à 12 maanden is telkens verlengbaar, maar is beperkt tot 1 mandaat of ambt

Voorzitter of lid bureau van districtsraad, districtsburgemeester en districtsschepen

Voorzitter OCMW

Voorzitter of lid districtsraad

1 dag / maand

 

Voorzitter gemeenteraad

Voorzitter raad maatschappelijk welzijn

Gemeente ≤10.000 inwoners

>10.000 – ≤50.000 inwoners

>50.000 inwoners

1 dag / maand

2 dagen / maand

2,5 dagen / maand

 

Gemeenteraadslid

Lid raad maatschappelijk welzijn

Gemeente ≤10.000 inwoners

0,5 dag / maand

Niet voor de burgemeester, schepenen of voorzitter

>10.000 – ≤50.000 inwoners

1 dag / maand

>50.000 inwoners

1 dag / maand

Lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Gemeente ≤10.000 inwoners

0,5 dag / maand

Niet voor burgemeester of schepenen                                                

>10.000 inwoners

1 dagen / maand

De functie van “gemeenteraadslid” en “lid van de raad voor maatschappelijk welzijn” wordt in principe uitgeoefend door dezelfde personen. Hetzelfde geldt voor de functie van “voorzitter van de gemeenteraad” en “voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn”.

Indien deze functies effectief door dezelfde personen worden uitgeoefend, kunnen de dagen politiek verlof gecumuleerd worden.

 


[1] KB van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, Belgisch Staatsblad 23 april 2019, NUMAC: 2019201515

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/13/2019