To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Degressiviteit jongerenlonen afgeschaft vanaf 2015

09/12/2014

Vanaf 1 januari 2015 heeft elke werknemer van 18 jaar en ouder minstens recht op het GMMI voorzien in CAO nr. 43. De degressieve percentages van de jongerenlonen worden vanaf die datum immers volledig naar de prullenmand verwezen.

Voor de werknemers van 17 jaar en jonger wijzigt er voorlopig niets.

Een afschaffing in fasen

Op de zitting van donderdag 28 maart 2013 werden in de Nationale Arbeidsraad drie collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekend tot aanpassing van de CAO's nr. 43 en nr. 50[1].

Het doel van deze aanpassing? De degressieve percentages voor de 18-, 19- en 20-jarigen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst wegwerken. Deze aanpassing werd in 3 fasen voorzien:

    • Op 1 april 2013 werd het verminderingspercentage op 4% (i.p.v. 6%) per jaar gebracht;
    • Op 1 januari 2014 werd het verminderingspercentage op 2% (i.p.v. 4%) per jaar gebracht;
    • Op 1 januari 2015 wordt het verminderingspercentage voor de 18-, 19- en 20-jarigen definitief afgeschaft.

Vanaf 1 januari 2015 wordt ook de CAO nr. 43 aangepast zodat elke werknemer van 18 jaar en ouder minstens recht heeft op het GMMI zoals voorzien in deze CAO.

Voor de exacte bedragen van het GMMI verwijzen we u naar onze Sleutelbedragen.

En op niveau van de sector?

Deze wijziging is ook algemeen bindend voor alle sectoren. Er zullen geen lagere percentages van het nationaal GMMI voor jongeren meer mogelijk zijn.

Uiteraard hebben de meeste sectoren een eigen sectoraal barema dat hoger ligt dan het GMMI van CAO nr. 43 (raadpleeg hiervoor de rubriek Sectoraal/Barema's en bedragen). Deze wijziging heeft bijgevolg vooral een impact op de sectoren die niet samengesteld zijn of die geen eigen sectorale minima voorzien hebben zoals onder andere het PC nr. 335 en het PC nr. 337.

Studenten en jongeren in een stelsel van alternerend leren

Deze jongeren blijven verder onder het toepassingsgebied van de CAO nr. 50 vallen. Uiteraard moet ook steeds bekeken worden wat er op sectoraal vlak op hen van toepassing is

Zo bestaat er bijvoorbeeld in de bouwsector (PC nr. 124) een eigen barema voor studenten en jongeren uit het bouwleerlingenwezen.


[1] Het betreft de CAO's nr. 43 duodecies en terdecies en de CAO nr. 50bis.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-12-2014