To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Meer over de onlinetool Interim@work

10/21/2016

De onlinetool Interim@work is beschikbaar sinds 1 oktober. Daarmee kunnen uitzendkrachten online de (Dimona-)aangifte(s) raadplegen die het uitzendkantoor voor hen heeft ingediend.

Context

Zoals we reeds eerder meegaven, moesten voor de concretisering van de afschaffing van de 48-urenregeling ook nog twee andere aspecten geregeld worden:

  • een elektronische mededeling van de vaststelling (van het begin) van de uitzendopdracht;
  • het gebruik van een elektronische arbeidsovereenkomst in de uitzendsector (wat we eerder hebben belicht). 

Het is immers bijzonder onpraktisch, zeker bij dringende opdrachten, als de uitzendkracht vóór de aanvang van zijn opdracht nog langs het uitzendkantoor moet passeren om zijn contract te ondertekenen.

Dimona Mobile en interim@work

Het eerste aspect werd geregeld:

  • enerzijds via de toepassing Dimona Mobile, waarmee de werkgever zijn werknemers via een smartphone bij de RSZ kan aangeven;
  • en anderzijds via het project interim@work, dat op initiatief van de RSZ werd uitgewerkt en sinds het begin van deze maand beschikbaar is. Hiermee kan de uitzendkracht online de (Dimona-)aangifte(s) raadplegen die het uitzendkantoor voor hem heeft ingediend. Zo kan hij nagaan of hij tijdig en correct werd aangegeven bij de sociale zekerheid! 

Interim@work is een beveiligde onlinedienst. Om gebruik te maken van de onlinedienst moet de uitzendkracht inloggen met zijn eID of zijn token.

Een contract blijft onmisbaar

Het persbericht over deze onlinetool benadrukt dat de arbeidsrelaties die in Interim@work werden geregistreerd, aantonen dat iemand is aangegeven. Maar om wettelijk helemaal in orde te zijn, moet een uitzendkracht ook altijd een arbeidsovereenkomst ondertekenen voor hij begint te werken[1].   


  

[1] Persbericht van het Presscenter van 30 september 2016

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/21/2016