To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geen verplicht register meer voor buitenlandse werknemers en ook geen beperking meer op het aantal personen in winkels

29/07/2021

Op 28 juli werd de nieuwste versie van het ministerieel besluit met de coronamaatregelen gepubliceerd. Daarin staan enkele belangrijke nieuwe maatregelen voor werkgevers.

Zo moesten sommige werkgevers sinds 24 augustus van vorig jaar een register bijhouden met gegevens van hun buitenlandse werknemers of de zelfstandigen waarmee ze samenwerkten. Die verplichting vervalt vanaf 30 juli 2021.

 

Wat zijn de belangrijkste maatregelen?

Voor u als werkgever zijn dit de belangrijkste maatregelen:

  • De verplichting om uw buitenlandse werknemers of zelfstandigen waarmee u samenwerkt, te registreren valt weg. En dit vanaf 30 juli 2021
  • Er is geen beperking meer op het aantal personen in een winkel. Deze regel treedt eveneens op 30 juli in werking. Het mondmasker blijft wel nog verplicht
  • Voor evenementen binnen moet een CO2 meter worden geplaatst. Dit is verplicht vanaf 1 september 2021
  • Vanaf 1 september kunnen culturele evenementen en andere voorstellingen het publiek compartimenteren bij buitenactiviteiten

 

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-07-2021