To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Doelgroepvermindering voor hoteluitbaters

21/05/2021

Hotels mochten tijdens het grootste deel van de coronacrisis open blijven. Maar vaak moesten ze delen van hun hotel, zoals het restaurant, sluiten. Bovendien bleven veel toeristen ook gewoon thuis, omdat de overheid reizen afraadde. Dus ook de hoteluitbaters hadden zwaar te lijden onder de coronacrisis.

Om hen te ondersteunen, heeft het parlement een doelgroepvermindering voor de hotelsector goedgekeurd.

 

Voor wie? Bepaalde hoteluitbaters die een omzetverlies, of een daling van de loonmassa, van 60% kunnen aantonen

Wat? Een RSZ-korting (doelgroepvermindering) voor maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid

Hoeveel? De korting is gelijk aan de netto werkgeversbijdragen voor het tweede kwartaal 2021

Wanneer? In het tweede kwartaal van 2021 (april t.e.m. juni)

Hoe aanvragen? Via de DmfA-aangifte. Securex helpt u hierbij.

 

Volg onderstaand stappenplan, om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet en om te weten hoe Securex Securex u helpt met de DmfA-aangifte:

 1. Baat u een hotel of verblijf uit als hoofdactiviteit?
 2. Heeft u een omzetverlies of daling van de loonmassa van minstens 60%?
 3. Voldoet u aan de 4 bijkomende voorwaarden?
 4. Verwittig Securex

 

Stap 1. Baat u een hotel of verblijf uit als hoofdactiviteit?

Niet alle werkgevers in de horecasector hebben recht op deze doelgroepvermindering. Het gaat enkel om de volgende werkgevers:

 

 • Werkgevers die onder het paritair comité 302 vallen met de werkgeverscategorie 017 of 317

 

 • Bovendien moet de hoofdactiviteit van uw zaak onder één van deze NACE-codes vallen:
  • 55.100: Hotels en dergelijke accommodatie

  • 55.201: Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra

  • 55.202: Vakantieparken

  • 55.203: Gites, vakantiewoningen en -appartementen

  • 55.204: Gastenkamers

  • 55.209: Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

  • 55.300: Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

  • 55.900: Overige accommodatie

 

Ook als u een vestiging heeft waarvan de hoofdactiviteit onder één van deze NACE-codes valt, komt u voor die vestiging in aanmerking voor de doelgroepvermindering.

De hoofdactiviteit van uw bedrijf of vestiging is de activiteit die momenteel de hoogste omzet creëert.

 

Stap 2. Heeft u een omzetverlies of daling van de loonmassa van minstens 60%?

Om als hoteluitbater recht te hebben op de doelgroepvermindering, moet u – afhankelijk van de grootte van uw onderneming - een omzetverlies of een daling van de loonmassa van minstens 60% aantonen:

 • U doet periodieke BTW-aangiftes? Dan moet u minstens 60% omzetverlies aantonen op basis van de gegevens die u opneemt in kader 2 van de periodieke aangifte. Daarvoor vergelijkt u de omzet van het tweede kwartaal van 2021 met die van het tweede kwartaal van 2019.
 • U doet geen periodieke BTW-aangiftes? Dan moet u een daling van minstens 60% van de loonmassa aantonen. Het gaat om de loonmassa die u bij de RSZ aangeeft. Daarvoor vergelijkt u de loonmassa van het tweede kwartaal van 2021 met die van het tweede kwartaal van 2019.

Ligt de omzet resp. de loonmassa in 2021 minstens 60% lager? Dan kunt u in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering. U moet dan nog wel voldoen aan de voorwaarden uit stap 3.

 

Stap 3. Voldoet u aan de 4 bijkomende voorwaarden?

Als u aan de voorwaarden uit stappen 1 en 2 voldoet, moet u ook nog aan de volgende 4 bijkomende voorwaarden voldoen:

 1. U verbindt er zich als werkgever toe om de werknemers waarvoor u de doelgroepvermindering toepast tussen 1 april en 30 juni 2021 in dienst te houden. Op die regel zijn drie uitzonderingen:
  ► De werknemer neemt in die periode zelf ontslag
  ► De werknemer wordt ontslagen om een dringende reden
  ► De werknemer neemt tijdskrediet of een thematisch verlof op

 

 1. U verbindt er zich als werkgever toe om aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod te doen.
  ► In 2021 moet u minstens vijf opleidingsdagen voor een voltijdse werknemer aanbieden. U moet dat aanbod ook doen aan werknemers in tijdelijke werkloosheid. De opleidingen moeten ten laatste op 31 december 2021 gevolgd worden.
  ► Dat aanbod doet u aan alle werknemers. Dus ook aan diegenen waarvoor u geen doelgroepvermindering krijgt. U mag het aantal opleidingsdagen wel pro rata toekennen aan de deeltijdse werknemers.

 

 1. U mag in 2021 geen:
  Dividenden uitkeren aan uw aandeelhouders
  Bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur of aan de directie van de onderneming (het leidinggevend personeel)
  Eigen aandelen inkopen

 

 1. U moet uw ondernemingsraad informeren over de toepassing van deze maatregel in uw onderneming.
  ► De ondernemingsraad moet ook geïnformeerd worden over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. U moet de ondernemingsraad dus ook op de hoogte brengen van het opleidingsaanbod en u moet met de raad overleggen over dat aanbod.
  ► Heeft u geen ondernemingsraad in uw onderneming? Dan informeert u de vakbondsafvaardiging. Als u die ook niet heeft, dan bezorgt u de info aan alle werknemers.

 

Of u deze voorwaarden heeft nageleefd, zal de RSZ pas in 2022 kunnen nagaan. De RSZ zal dus ook achteraf controleren of de werkgevers die een aanvraag indienden, aan alle voorwaarden voldeden. Als dat niet het geval is, zult u de ontvangen bijdrage vermindering moeten terugbetalen.

 

Stap 4. Voldoet u aan alle voorwaarden? Laat het ons dan weten!

Als u aan de voorwaarden uit stappen 1 t.e.m. 3 voldoet, heeft u recht op een doelgroepvermindering voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

Als u ons via declarations.north@securex.be laat weten dat u aan alle voorwaarden voldoet, nemen wij uw aanvraag in de DmfA-aangifte op. Bezorg ons deze info ten laatste op 30 juni 2021.

Let op, Securex kan niet nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. U moet dat zelf controleren.

De RSZ zal achteraf verifiëren of u alle voorwaarden heeft vervuld. Is dat niet zo, dan kan de RSZ de vermindering terugvorderen. Als u dat bedrag moet terugbetalen, kan Securex daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Op welk bedrag heeft u recht?

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u recht op een doelgroepvermindering gelijk aan de netto werkgeversbijdrage voor 5 werknemers in het tweede kwartaal van 2021.

De netto werkgeversbijdrage is gelijk aan:

[patronale basisbijdrage] - [structurele verminderingen waarop u eventueel recht heeft]

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over deze vermindering, kunt u steeds bij uw Securex Legal Advisor terecht.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-05-2021