To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

RSZ “corona” afbetalingsplannen: ook voor het derde en vierde kwartaal

20/11/2020

Gisteren heeft het Parlement de wet goedgekeurd die werkgevers die het, door de coronacrisis, financieel moeilijk hebben, te hulp schiet. Deze wet voorziet dat het bijzondere afbetalingsplan, waarbij geen sancties worden opgelegd, ook in het derde en vierde kwartaal van 2020 gebruikt kan worden.

 

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Tijdens de coronacrisis bestaan er twee afbetalingsplannen naast elkaar.

Zoals de RSZ aangeeft, kan het klassieke minnelijke afbetalingsplan nog steeds voor elk kwartaal en alle rechtzettingen gebruikt worden. De afbetalingen worden over maximaal 24 maanden gespreid. Bij die afbetalingen past de RSZ nog wel verwijlintresten toe.  De verwijlintresten worden opgenomen in de betalingsmodaliteiten. Het is mogelijk dat de verwijlintresten nadien worden kwijtgescholden als de bijdragen betaald zijn.

 

Bijzonder “corona” afbetalingsplan voor alle ondernemingen in moeilijkheden

Omwille van de crisis werd een uitstel van betaling voorzien voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 en voor de afrekening van het vakantiegeld van 2019.

Deze maatregel zal ook gebruikt kunnen worden voor het derde en vierde kwartaal van 2020. Voor die kwartalen wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende categorieën van werkgevers (afhankelijk van of ze al dan niet geheel of gedeeltelijk moesten sluiten). Alle ondernemingen in moeilijkheden kunnen gebruik maken van het afbetalingsplan voor de aangegeven bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020. Hetzelfde geldt voor de vervallen rechtzettingen van bijdragen tot 28 februari 2021.

De maatregel die een uitstel van betaling mogelijk maakte, werd niet verlengd.

 

Wat moet u praktisch doen?

Praktisch gezien, moet u naar de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite van de RSZ gaan en het vragenformulier invullen. Bij het puntje 'uw motivatie', moet u uitleggen hoe uw onderneming financieel  getroffen werd door de coronacrisis.

 

Bron:

Wetsontwerp met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, goedgekeurd in plenaire zitting op 19 november 2020

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-11-2020