To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles 2021 gekend

11/02/2021

De SIOD, dat is de sociale inlichtingen en opsporingsdienst, heeft de flitscontroles voor 2021 bekend gemaakt.
 

Flitscontroles 2021

Wanneer ?

Welke sectoren ?

Januari - februari

Telewerk in de tertiaire sector

Maart

Schoonmaak

Mei

Elektrotechnische- en bouwsector

Juni

Land- en tuinbouw

Augustus

Carwash (vnl.in de grootsteden)

September

Vleessector

 

Wat zijn flitscontroles?

Flitscontroles zijn aangekondigde nationale controles die uitgaan van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

Flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Ondanks het informatieve en preventieve karakter kunnen en zullen de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens de flitscontrole kordaat optreden en zo nodig verbaliseren.

Tijdens zo’n controle krijgt de onderneming verschillende inspecties tegelijk over de vloer zoals: arbeidsinspectie, RSZ, RVA, RIZIV, RSVZ,..

Actieplan 2021

De SIOD stelt ook ieder jaar een actieplan op. Dit plan heeft tot doel de sociale fraude te bestrijden en dit op verschillende actiegebieden, zoals:

  • coronacrisis;
  • sociale dumping en zwart werk;
  • sectorale aanpak voor de fraudegevoelige sectoren.

 

Better be safe than sorry

Vermits deze acties op voorhand worden aangekondigd, heeft u als onderneming nog de tijd om na te gaan of u met alles in orde bent:

  • heeft u een arbeidsreglement ?
  • is dit correct ingevuld ?
  • bevat dit arbeidsreglement alle verplichte bijlagen ?
  • zijn de arbeidsovereenkomsten van uw deeltijdse werknemers in orde ?
  • past u de loonbarema’s en andere loon- en arbeidsvoorwaarden van uw sector correct toe ?


U weet niet zeker of u in orde bent? Securex kan u helpen

In onze e-shop  kunt u het basis arbeidsreglement en alle specifieke bijlagen die u nodig heeft bestellen.

U kan uiteraard ook steeds contact opnemen met uw legal advisor om u hierin te begeleiden.

Toch liever een volledige sociale audit van u bedrijf ? Ons consulting team staat u met raad en daad bij. U kan hen contacteren via consultinglegal@securex.beBronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-02-2021