To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Waals Gewest: 3 solidariteitsmaatregelen voor ondernemingen die nog steeds getroffen worden door de crisis

20/07/2021

De zwaarst getroffen sectoren ondervinden nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. Deze sectoren hebben extra ondersteuning nodig. Daarom heeft de Waalse regering drie solidariteitsmaatregelen uitgewerkt voor ondernemingen die nog steeds getroffen worden door de crisis:

Veerkrachtmechanisme

Dit specifieke mechanisme wil extra steun verlenen aan sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de coronacrisis.

 

Voor wie?

Het veerkrachtmechanisme is bestemd voor zelfstandigen en kmo’s:

 • Die ten minste 60% van hun omzet verloren hebben in de periode van het 2e kwartaal 2020 tot en met het 1e kwartaal 2021 in vergelijking met de periode van het 2e kwartaal 2019 tot en met het 1e kwartaal 2020, als gevolg van de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van het coronavirus, en
 • Die actief zijn in de sectoren die het langst gesloten zijn sinds maart 2020 of waarvan de activiteit verband houdt met het verbod om naar het buitenland te reizen

Ontdek of uw activiteiten in aanmerking komen in de lijst van betrokken NACE-codes

 

Welke vergoeding?

De toegekende vergoeding komt overeen met 15% van de omzet voor de periode van het 1e kwartaal 2019 tot en met het 4e kwartaal 2019. De plafonds van de vergoeding worden bepaald op basis van het belang van het omzetverlies en de bedrijfsgrootte, berekend in voltijdse equivalenten (VTE).

 

Plafond uitgedrukt in VTE

Omzetverlies

0

1-9

10-49

50 en +

Tot 75% van het OC

30.000 euro

60.000 euro

120.000 euro

240.000 euro

Boven 75% van het OC

37.500 euro

75.000 euro

150.000 euro

300.000 euro

 

Als u in het verleden al andere Waalse premies ontving (golf 1 tot 16), dan zullen deze afgetrokken worden van het berekende bedrag voor het veerkrachtmechanisme.

 

Vrijwaringsmechanisme 

Sinds 1 mei 2021 zijn bepaalde inrichtingen gedeeltelijk heropend, terwijl andere nog volledig gesloten zijn, zoals dancings.

Daarom heeft de Waalse regering besloten aanvullende bijstand te verlenen aan inrichtingen die na 1 mei gesloten zijn omwille van een besluit genomen in het kader van de coronacrisis.

 

Voor wie?

Het vrijwaringsmechanisme is bestemd voor zelfstandigen en kmo’s:

 • In de B2C-sectoren die op 1 mei 2021 nog gesloten zijn, en
 • Die aangeven minstens 50% van hun omzet verloren te hebben tijdens het 2e kwartaal 2021 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 omwille van genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Ontdek of uw activiteiten in aanmerking komen in de lijst van betrokken NACE-codes

 

Welke vergoeding?

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen dancings en andere NACE-codes (waarvan de link vermeld wordt in het kaderstuk hierboven):

 • van 4.000 tot 12.000 euro voor NACE-codes, met uitzondering van dancings
 • van 8.000 tot 24.000 euro voor dancings

De plafonds van de vergoeding worden bepaald op basis van de bedrijfsgrootte, berekend in voltijdse equivalenten (VTE).

 

Forfait uitgedrukt in VTE

NACE-codes

0

1-9

10-49

50 en +

Alle NACE-codes, behalve dancings

4.000 euro

6.000 euro

9.000 euro

12.000 euro

Dancings

8.000 euro

12.000 euro

18.000 euro

24.000 euro

 

“Reca cascade”-mechanisme

Indirecte leveranciers, actief in B2B in de horecasector (zonder hotels), konden geen aanspraak maken op de vergoeding bestemd voor directe leveranciers aan bedrijven die verplicht moesten sluiten.

Daarom heeft de Waalse regering besloten deze B2B-maatregel uit te breiden naar indirecte leveranciers.

 

Voor wie?

Het RECA-mechanisme is bestemd voor zelfstandigen en kmo’s:

 • die 50% van hun omzet verloren hebbentijdens het 2e, 3e of 4e kwartaal 2020 of tijdens het 1e kwartaal 2021 (niet-geconsolideerd) in vergelijking met het corresponderende kwartaal van 2019, omwille van de maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus, en
 • die geen B2B-vergoeding genieten voor directe leveranciers

Ontdek of uw activiteiten in aanmerking komen in de lijst van betrokken NACE-codes

 

Welke vergoeding?

De toegekende vergoeding vertegenwoordigt 15% van het omzetcijfer van 2019 voor elk in aanmerking komend kwartaal (hetzij het 2e, 3e of 4e kwartaal 2020, hetzij tijdens het 1e kwartaal 2021 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019). De plafonds van de vergoeding worden bepaald op basis van het belang van het omzetverlies en de bedrijfsgrootte, berekend in voltijdse equivalenten (VTE).

 

Plafond uitgedrukt in VTE

Omzetverlies

0

1-9

10-49

50 en +

Tot 75% van het OC

5.000 euro

10.000 euro

20.000 euro

40.000 euro

Boven 75% van het OC

6.250 euro

12.500 euro

25.000 euro

50.000 euro

 

Meer weten?

De hierboven beschreven mechanismen werden aangekondigd, maar er werd nog geen lanceringsdatum meegegeven.

We houden u op de hoogte.

Raadpleeg onze website voor meer informatie 1890.

 

Bronnen:

 • Besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de invoering van een weerbaarheidsmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis
 • Besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de toekenning van een tussenkomst in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19
 • Besluit van de Waalse regering van 1 juli 2021 betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding "cascade RECA" aan zelfstandigen en ondernemingen actief in BtoB in de RECA-sector, p. 68977

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-07-2021