To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid overmacht door corona maakt comeback

09/11/2020

Eind juli werden de regels over de tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis gewijzigd. Na de zomervakantie kon nog maar een beperkt aantal werkgevers beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus.

Werkgevers die geen beroep meer konden doen op die tijdelijke werkloosheid, moesten vanaf 1 september gebruik maken van economische werkloosheid.

Veel werkgevers voerden dat systeem voor het eerst in en dat bracht enorme administratieve beslommeringen met zich mee.

De federale regering heeft daarom op vrijdag 6 november 2020 aangekondigd dat alle tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 beschouwd mag worden als ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus’. En dat voor alle werkgevers.

Securex neemt de dagen tijdelijke werkloosheid op in ASR scenario 5. U moet daarvoor niets doen.

In dit artikel vindt u het antwoord op de volgende vragen:

 

Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? 

Het akkoord van de regering voert het systeem van tijdelijke werkloosheid dat we kenden in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2020 terug in.

Dit systeem treedt retroactief in werking vanaf 1 oktober 2020. Met dit systeem moet u dus geen C3.2A meer afleveren aan uw werknemers en geen C106A naar de RVA versturen. U moet ook geen mededeling voor de eerste dag werkloosheid meer doen.

 

Wat met de tijdelijke werkloosheid in oktober?

Alle tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus vanaf 1 oktober 2020, kan dus als tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus beschouwd worden.

De lonen van de maand oktober 2020 zijn echter al uitbetaald. Als u uw werknemers in die maand op tijdelijke werkloosheid heeft moeten plaatsen, kan het zijn dat u gebruik heeft moeten maken van een ander type werkloosheid.

De regering heeft op dit moment nog niet verduidelijkt wat er met de werkloosheid van oktober moet gebeuren. Wij overleggen daarover nog met de minister en de RVA. Zodra er meer duidelijkheid is, leest u dat op Lex4You.

Voor ondernemingen die in september en oktober ook al gebruik konden maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus verandert er niets voor die 2 maanden.

 

Wat met de tijdelijke werkloosheid vanaf 1 november 2020?

Wat u moet doen voor dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf 1 november 2020 is wel duidelijk. U kan opnieuw gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Daarnaast moet u uw werknemers nog informeren over de tijdelijke werkloosheid.

Bent u Securex klant? Dan moet u vanaf november 2020 enkel nog:

U moet uw werknemers dus geen C3.2A meer bezorgen. U moet ook geen C106A meer versturen naar de RVA.

Uw werknemers hebben recht op een toeslag van 5,63 euro per werkloosheidsdag. Die toeslag wordt door de RVA betaald.

 

Wat met de quarantaineattesten en de attesten van de school of de crèche? 

Het quarantaine attest

Als uw werknemer u een quarantaineattest bezorgt, dan heeft hij recht op werkloosheidsuitkeringen. Dat is toch zo als telewerk niet mogelijk is.

Was uw onderneming geen zwaar getroffen onderneming? Dan moest tot nu de procedure voor tijdelijke werkloosheid in gewone overmachtssituaties volgen. En u moest dat quarantaineattest per mail naar de RVA sturen.

Dat is verleden tijd. Bezorgt uw werknemer u een quarantaineattest, dan:

  • Geeft u de kalendercode voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in
    • Voor Securex klanten is dit de code “WOT”

Meer hoeft u niet te doen. Uw werknemers zullen ook een toeslag van 5,63 euro per werkloosheidsdag van de RVA krijgen.

U moet uw werknemers dus geen C3.2A meer bezorgen. U moet ook geen C106A versturen naar de RVA.

Het attest zelf moet u ook niet meer naar de RVA mailen. U houdt het enkel ter beschikking voor een eventuele controle.

Voor de zwaar getroffen ondernemingen verandert er niets aan de procedure die u nu al toepast.

 

Sluiting van de school of de crèche

Als de school, de crèche of het centrum voor gehandicapten van de kinderen van uw werknemers sluiten omwille van corona, hebben uw werknemers recht op werkloosheidsuitkeringen. Uw werknemer moest u dan wel een ingevuld attest bezorgen.

Was uw onderneming geen zwaar getroffen onderneming? Dan moest u ook hier de procedure voor tijdelijke werkloosheid in gewone overmachtssituaties volgen. En u moest dat attest per mail naar de RVA sturen.

Ook in dit geval is dat verleden tijd. Bezorgt uw werknemer u een attest voor de sluiting (dat attest is niet nodig voor de sluiting in de week van 9 november), dan:

  • Geeft u de kalendercode voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in
    • Voor Securex klanten is dit de code “WOT”

Meer hoeft u niet te doen. Uw werknemers zullen ook een toeslag van 5,63 euro per werkloosheidsdag van de RVA krijgen.

U moet uw werknemers dus geen C3.2A meer bezorgen. U moet ook geen C106A versturen naar de RVA.

Het attest zelf moet u ook niet meer naar de RVA mailen. U houdt het enkel ter beschikking voor een eventuele controle.

Voor de zwaar getroffen ondernemingen verandert er niets aan de procedure die u nu al toepast.

 

Het kind van uw werknemer wordt in quarantaine geplaatst

De regering heeft op 6 november nog een nieuwe maatregel aangekondigd. Ook als het kind van uw werknemer in quarantaine wordt geplaatst en de school niet sluit, kan u gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Bezorgt uw werknemer u het quarantaineattest van zijn kind, dan:

  • Geeft u de kalendercode voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in
    • Voor Securex klanten is dit de code “WOT”

Meer hoeft u niet te doen. Uw werknemers zullen ook een toeslag van 5,63 euro per werkloosheidsdag van de RVA krijgen.

U moet uw werknemers dus geen C3.2A meer bezorgen. U moet ook geen C106A versturen naar de RVA.

Het attest zelf moet u niet naar de RVA mailen. U houdt het enkel ter beschikking voor een eventuele controle.

 

Tot wanneer kan u gebruik maken van deze regeling? 

Deze versoepelde procedure is van toepassing tot 31 maart 2021.

 

Bronverwijzingen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-11-2020