To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: de Brusselse steunmaatregelen

03/04/2020

Ook in Brussel werden er bijzondere maatregelen genomen ter ondersteuning van de ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis. Hierbij een laatste stand van zaken:

 • Eenmalige premie voor een aantal sectoren die moeten sluiten
 • Overheidsgaranties op bankleningen
 • Opdracht voor finance&invest.brussels
 • Oprichting van een bijzonder “Covid-19-fonds” voor de non-profitsector
 • Stagiairs met een beroepsopleidingsovereenkomst (EUR 20.000)
 • Opschorting betaling ‘city taks’
 • Andere maatregelen

Overzicht van de andere steunmaatregelen in België: Federaal – Vlaanderen – Wallonië

Deze maatregelen blijven evolueren. We houden u uiteraard op de hoogte van nieuwigheden.

 

Eenmalige premie voor een aantal sectoren die moeten sluiten

Op de site van 1819.brussels wordt aangekondigd dat een eenmalige premie van 4.000 euro zal toegekend worden per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren:

 • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
 • Logies (NACE-code 55);
 • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
 • De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
 • Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)

 

Aanvraag

U moet uw aanvraag online indienen ten laatste tegen 18 mei 2020 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), via het formulier dat BEW ter beschikking zal stellen op zijn website. Dit zou a priori op 7 april beschikbaar moeten zijn.

 

Overheidsgaranties op bankleningen

Er komt een sterke ondersteuning van de cashflows van de getroffen ondernemingen via het Brussels Waarborgfonds, door overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro.

 

Opdracht voor finance&invest.brussels

Deze opdracht omvat meer bepaald:

 • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
 • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen ook deze mogelijkheid.
 • een moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren. Als u op de hoogte wil blijven van de leningen die finance&invest.brussels toekent, laat dan uw e-mailadres achter op de site 1819.be. U ontvangt dan een e-mail zodra de info beschikbaar is.

 

Oprichting van een bijzonder “Covid-19-fonds” voor de non-profitsector

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het college van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hebben meerdere maatregelen genomen, waaronder de oprichting van een bijzonder “Covid-19-fonds”.

De maatregelen bestaan uit:

 • het behouden van de structurele subsidies voor alle sectoren ;
 • het behouden van de facultatieve subsidies voor alle sectoren, door de COCOF
 • de oprichting van een bijzonder “COVID-19-fonds met daarin 29 miljoen euro.

Op de blog van 1819.be vindt u een gedetailleerd overzicht van de maatregelen.

 

Stagiairs met leercontract (20.000 EUR)

De tussenkomst van de PHARE-dienst (terugbetaling van de compenserende vergoeding en  rechtstreekse tussenkomst voor het forfaitair uurtarief) voor stagiairs blijft behouden gedurende de gehele periode van de crisis.

 

Opschorting betaling ‘city taks’

Brussel schort de betaling van de ‘city taks’ (voor toeristen) af voor het eerste semester van 2020 op.

 

Andere maatregelen

Andere maatregelen, ook te volgen op de site van 1819.brussels, hebben betrekking op:

 • de versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector;
 • de versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro;
 • voor de taxisector : voor 2020 wordt afgezien van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur;
 • voor de sociale economie en voor de dienstencheques: de Brusselse Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen “op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen”; 
 • het behoud, in een geharmoniseerd federaal kader, van de storting van de gewestelijke tussenkomst, hetzij 14,60 euro per uur, al dan niet gepresteerd. Hiermee kan het loon van de huishoudhulpen worden betaald voor zover de ondernemingen niet tot economische werkloosheid zijn overgegaan en wordt de sector ondersteund[1];
 • voor de buitenlandse handel: brussels krijgt de opdracht om de gevolgen van het Covid19-virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op te volgen;
 • voor het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen:om de associatieve sector en de evenementen-, toerisme-, cultuur- en sportsector in Brussel te steunen zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de beleidsgebieden Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen en Sociale Cohesie. U leest hierover meer op de Brusselse site;
 • opschorting van de LEZ-boetes. De datum waarop de verzending van de boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) wordt gewijzigd en de verzending van de boetes tijdelijk opgeschort voor de sinds 2018 betrokken voertuigen.  De inwerkingtreding van de boetes wordt uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de maatregelen die de federale overheid neemt ter bestrijding van de Covid-19 pandemie. Alle getroffen burgers moeten inderdaad de kans krijgen om naar het ziekenhuis te gaan en alle andere verplaatsingen (essentieel ten gevolge van het Coronavirus) dienen mogelijk gemaakt te worden.

 

Meer info?

Voor alle vragen over deze maatregelen kan men terecht op het nummer 1819 of op de website www.1819.brussels

 


[1] Deze maatregel is echter alleen haalbaar als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen. 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-04-2020