To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Waals gewest: hervorming APE vanaf 1 januari 2022

15/07/2021

Op 10 juni 2021 keurde het Waalse Parlement de hervorming van de Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) (= tewerkstellingssteun) goed.

De hervorming treedt in werking op 1 januari 2022.

Tot 31 december 2021 blijft de uitwerking van de APE-bepaling ongewijzigd. Tot dan blijven de huidige toepasselijke regels van kracht.

 

APE: waar gaat het om?

APE zijn subsidies die binnen de jaarlijkse vastgestelde begrotingsgrenzen worden toegekend aan werkgevers uit de non-profitsector die niet-werkende werkzoekenden in dienst nemen.

Deze subsidies worden voor bepaalde of onbepaalde duur toegekend in de vorm van een jaarlijkse forfaitaire subsidie die in punten wordt berekend.

 

Wat vanaf 1 januari 2022?

De hervorming van de APE heeft als doel meer dan 65.000 jobs met een hoge maatschappelijke waarde te behouden en nieuwe jobs te creëren.

 

Behoud huidige jobs

Vanaf 1 januari 2022 zullen de huidige APE-jobs gesubsidieerd worden op basis van een jaarlijkse subsidie die rekening zal houden met het bedrag van toegekende subsidies tijdens de voorgaande jaren. Ze wordt bij het begin van elk kwartaal in 4 schijven uitbetaald (in plaats van 12 maandelijkse stortingen zoals dit nu het geval is).

 

Creatie nieuwe jobs

De Waalse regering kan een subsidie toekennen voor de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften.

Deze subsidie wordt toegekend voor bepaalde of onbepaalde duur, en is eventueel hernieuwbaar.

De Waalse regering moet nog vastleggen wat de nieuwe jobs zijn waarvoor een subsidie toegekend zal worden.

Dit decreet wacht op uitvoering. We houden u op de hoogte.

 

Wat gebeurt er op 1 januari 2022?

  • Alle APE-overeenkomsten die eind december 2019 afliepen, werden verlengd voor twee jaar. Hernieuwingsdossiers moeten ingediend worden volgens de geldende regelgeving
  • Alle projecten die eindigen op 31 december 2021 zullen automatisch mee in aanmerking komen bij de inwerkingtreding van de hervorming. U moet bij de Directie Tewerkstelling van de Waalse overheidsdienst geen verlengingsaanvragen voor 2022 indienen
  • Werkgevers waarbij de APE-beslissingen aflopen VOOR 31 december 2021 (dus tot 30/12/2021), moeten daarentegen een hernieuwing aanvragen
  • Geen enkele nieuwe APE-steunaanvraag (oorspronkelijke of uitbreidingsaanvraag) kan in aanmerking komen

De huidige toepasselijke regels blijven van kracht.

 

Meer weten?

Raadpleeg ons dossier “Aide à la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand” op Lex4You voor een overzicht van de regels van toepassing tot 31 december 2021.

U kunt ook de website van Forem en van de Waalse overheidsdienst (Directie tewerkstelling) raadplegen.

 

Bron:

  • Waals decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franstalige afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-07-2021