To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bevriezing en hervatting van de sociale verkiezingsprocedure: wat zijn de gevolgen?

31/03/2020

Zoals we vorige week al aankondigden, worden de sociale verkiezingen van 2020 uitgesteld vanwege de huidige crisis. De sociale partners hebben de periode van 16 tot 29 november 2020 voorgesteld voor de nieuwe verkiezingsdatum (dag Y). Deze periode moet nog worden bevestigd bij koninklijk besluit en zal uiteraard ook afhangen van de evolutie van de gezondheidssituatie in ons land.

Concreet wordt de verkiezingsprocedure geschorst vanaf dag X+36[1]. Wat zijn de concrete implicaties van de schorsing van deze procedure voor uw onderneming?

Bevriezing van de verkiezingsperiode na X+35

De procedure wordt na dag X+35 geschorst, dus vanaf dag X+36. Dit betekent dat de belangrijke stap van dag X+35 nog moet worden gezet: het gaat om de neerlegging van de kandidatenlijsten door de representatieve werknemersorganisaties. U kent dus de naam van de nieuwe kandidaten 2020 die in aanmerking komen voor de bijzondere ontslagbescherming.

Deze lijsten mogen echter nog niet worden aangeplakt of elektronisch ter beschikking worden gesteld! Deze stap vindt plaats op dag X+40, die in principe ten vroegste begin september zal vallen.

Geen enkele kandidatenlijst: stopzetting van de procedure

In ondernemingen waar geen enkele kandidatenlijst werd voorgedragen, kan de werkgever beslissen om de procedure volledig stop te zetten. Een eventueel beroep tegen de stopzetting van de procedure kan echter pas plaatsvinden na de periode van ‘bevriezing’ van de procedure[2].

Hervatting aangekondigd op X+36 en nieuwe dag Y

De procedure zal herstarten op X+36, die ten vroegste op 23 september en ten laatste op 4 oktober 2020 zal vallen, naargelang van de datum die u voor uw verkiezingen hebt gekozen.

Uw dag Y valt in de periode van 16 tot 29 november 2020. Concreet:

 • 11 mei wordt 16 november en X + 36 wordt 23 september;
 • 12 mei wordt 17 november en X + 36 wordt 24 september;
 • 13 mei wordt 18 november en X + 36 wordt 25 september;
 • 14 mei wordt 19 november en X + 36 wordt 26 september;
 • 15 mei wordt 20 november en X +36 wordt 27 september;
 • 18 mei wordt 23 november en X + 36 wordt 30 september;
 • 19 mei wordt 24 november en X + 36 wordt 1 oktober;
 • 20 mei wordt 25 november en X + 36 wordt 2 oktober;
 • 22 mei wordt 27 november en X + 36 wordt 4 oktober. 

De vastgestelde uurregeling wordt behouden. Let op! Dag Y wordt in principe dus niet vrij bepaald. Indien nodig, kan er in overeenstemming met de overlegorganen anders over worden beslist. Uit deze nieuwe dag Y volgt dan een nieuwe kieskalender vanaf dag X+36.

Bescherming van de oude en nieuwe kandidaten

De sociale partners hebben al een lijst opgesteld van punten die ten gevolge van het uitstel van de sociale verkiezingen moeten worden opgehelderd. Die moeten nog in nieuwe teksten worden opgenomen.

Er worden echter al meerdere verduidelijkingen gegeven over de ontslagbescherming[3] van de kandidaten.

 • De nieuwe kandidaten voor de sociale verkiezingen van 2020 zijn gekend en beschermd. De periode van variabele vergoeding waarop ze op grond van die ontslagbescherming aanspraak kunnen maken is ten vroegste gestart vanaf de oorspronkelijke X-30 en loopt verder tot het einde van de sociale verkiezingen van 2024 (einde van hun mandaat).
 • De beschermde werknemers van de sociale verkiezingen van 2016 die niet langer kandidaat zijn in 2020 zijn nog steeds beschermd. Er worden ook verduidelijkingen gegeven over het variabel gedeelte van hun beschermingsvergoeding in geval van eventueel ontslag. We gaan hier niet dieper op in.
 • Een kandidaat die door de vakbonden als vervanging wordt aangewezen (na hervatting van de procedure en na aanplakking van de kandidatenlijsten en tot uiterlijk X+76) is beschermd 36 dagen vóór de dag van de hervatting van de procedure (dus ten vroegste vanaf 18 augustus en uiterlijk vanaf 31 augustus 2020).
 • In principe zou u dus kunnen overgaan tot het ontslag van de niet-beschermde werknemers[4]. Als u vragen hebt over de bescherming van uw werknemers die kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen of personeelsvertegenwoordigers zijn, kunt u contact opnemen met uw Legal advisor.

Verkiesbaarheidsvoorwaarden

Alle verkiesbaarheidsvoorwaarden van de voor de sociale verkiezingen 2020 voorgedragen kandidaten moeten worden beoordeeld op basis van de oorspronkelijk geplande dag Y (ook voor vervangende kandidaten).

De tweede anciënniteitsvoorwaarde waaraan uitzendkrachten moeten voldoen om te mogen stemmen (26 werkdagen tussen X en X+77) wordt geneutraliseerd tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de procedure (tussen de oorspronkelijke datum X+36 en de hervatting van de procedure op de nieuwe datum X+36). Dit betekent dat geen rekening wordt gehouden met de schorsingsperiode om te beoordelen of de uitzendkrachten aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoen.

Bestaande OR en CPBW blijven werken

Momenteel bestaande overlegorganen (ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk) blijven werken. Tot slot wordt de verkiezingscampagne uitgesteld tot de herfst.

Meer informatie?

Wij volgen dit dossier op de voet en houden u op de hoogte zodra we meer informatie hebben over de nieuwe teksten. Volg onze rubriek ‘Sociale verkiezingen’ en onze website!

 


[1] Advies nr. 2.160 van de Nationale Arbeidsraad van 24 maart 2020. De sociale partners hebben al een lijst opgesteld van punten die ten gevolge van het uitstel van de sociale verkiezingen moeten worden opgehelderd. Die moeten nog in nieuwe teksten worden opgenomen.

[2] We zullen de verschillende andere situaties van stopzetting van de procedure behandelen in een afzonderlijke actua die binnenkort zal verschijnen.

[3] Raadpleeg voor meer informatie hierover ons dossier over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (zie onze fiche ‘Bescherming van de werknemers tegen ontslag) of raadpleeg uw Legal advisor.

[4] Wij zijn evenwel nog niet in het bezit van de definitieve wetteksten.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-03-2020