To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werkgeversbijdragen in kosten van openbaar vervoer (behalve trein) vanaf 1 juli 2020

06/23/2020

Vanaf 1 juli 2020 moet de werkgever vanaf de eerste kilometer bijdragen in de prijs van een abonnement voor openbaar vervoer, anders dan de trein (tram, metro, bus en waterbus).

Deze nieuwe bepaling volgt uit een beslissing van de Nationale Arbeidsraad.

Bijdrage voor woon-werktrajecten met het openbaar vervoer

Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer om naar het werk te komen, hebben recht op een bijdrage van de werkgever.

Voor trajecten met de trein speelt geen minimumafstand. Voor verplaatsingen met een ‘ander’ openbaar vervoermiddel was de werkgever alleen een bijdrage verschuldigd voor verplaatsingen van minstens 5 kilometer.

Vanaf 1 juli 2020 wordt deze voorwaarde gestroomlijnd voor alle openbaar vervoer. Werknemers zullen dus vanaf de eerste kilometer recht hebben op een bijdrage van de werkgever, ongeacht het openbaar vervoermiddel.

Voorbeeld

Piet neemt de bus om zich van zijn huis naar zijn werk te verplaatsen. De verplaatsing is 3 km. Tot nu toe was u niet verplicht om een bijdrage te betalen in zijn abonnement, want hij legde minder dan 5 km af. Tenzij uw sector al een bijdrage oplegde. Vanaf 1 juli moet u hem (op zijn minst een deel van) zijn abonnement terugbetalen.

Woon-werktrajecten met een privévervoermiddel

De bijdrage van de werkgever in trajecten met een privévervoermiddel wordt geregeld op sectoraal of ondernemingsniveau. De afstandsvoorwaarden die sectoraal zijn vastgesteld voor vervoer met privévervoermiddelen blijven bestaan.

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent de bijdrage voor elk van uw werknemers automatisch. Hiertoe moeten we voor elke werknemer weten welk vervoermiddel hij gebruikt en hoeveel kilometer hij dagelijks aflegt om naar het werk te komen. Vergeet dus niet om uw Client Advisor hierover in te lichten of zelf de gegevens aan te passen als u met één van onze softwarepakketten werkt.

Als we over correcte gegevens beschikken houden we voor al uw werknemers automatisch rekening met de hierboven beschreven wijzigingen. U kunt dus op beide oren slapen.

Verklaring op eer

Wij raden u aan om uw werknemers een verklaring op eer te laten ondertekenen over hun woon-werkverplaatsingen. Wij stellen u gratis een model ter beschikking via deze link.

Hebt u nog vragen?

Raadpleeg alle informatie over uw sector op Lex4You/Sectoraal. Voor hulp kunt u ook terecht bij uw Client Advisor of uw Legal Advisor.

 

 

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/23/2020