To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tewerkstellingsmaatregelen in de vitale sectoren verlengd!

06/16/2020

In onze artikels van 21 april 2020 en 24 april 2020 kon u lezen dat tijdelijk werken in de vitale sectoren voordelig kan zijn voor de werknemers. Deze maatregelen waren van toepassing tot 31 mei 2020.

Deze aantrekkelijke voorwaarden worden nu verlengd tot tot 30 juni 2020[1]. De ondernemingen in de vitale sectoren hebben immers ook nu nog nood aan werknemers

We zetten de regels nog even voor u op een rijtje.

Wat zijn de vitale sectoren?

De volgende sectoren worden tijdens de coronacrisis als vitale sectoren beschouwd:

  • PC nr. 144 voor de landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
  • PC nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
  • PC nr. 146 voor het bosbouwbedrijf;
  • PC nr. 322 voor de uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider in één van de hiervoor vermelde sectoren werkt.

Welke specifieke tewerkstellingsmaatregelen bestaan er tijdens de coronacrisis in deze sectoren?

De regering nam vier maatregelen om het tijdelijk werken in de vitale in deze periode aantrekkelijker te maken.

Een werknemer die al bij een werkgever in de sector werkt en een thematisch verlof of loopbaanonderbreking wil onderbreken om terug voltijds bij zijn werkgever te gaan werken

Een werknemer die bij een werkgever in één van deze vitale sectoren werkt en een thematisch verlof of loopbaanonderbreking nam, kan dat verlof of de onderbreking schorsen. Hij of zij kan dan terug voltijds gaan werken bij de werkgever.

Het thematisch verlof of de loopbaanonderbreking wordt na de schorsing verdergezet tot de voorziene einddatum. De werknemer moet de RVA op de hoogte brengen van de schorsing van het verlof of de onderbreking.

De werknemer heeft geen recht op RVA uitkering voor de periode van de schorsing van de onderbreking of het verlof.

Een werknemer die in een andere sector werkt en een thematisch verlof of loopbaanonderbreking wil onderbreken om in de vitale sector te werken

Een werknemer die bij een werkgever in een andere sector werkt en een thematisch verlof of loopbaanonderbreking nam, kan dat verlof of de onderbreking schorsen. Hij of zij kan dan op de dagen waarop hij het verlof of de onderbreking nam bij zijn werkgever, als werknemer aan de slag in de vitale sector.

Het thematisch verlof of de loopbaanonderbreking wordt na de schorsing verdergezet tot de voorziene einddatum. De werknemer moet de RVA op de hoogte brengen van de schorsing van het verlof of de onderbreking.

De werknemer behoudt 75% van de uitkering voor het verlof of de loopbaanonderbreking. De werknemer kan dus loon combineren met RVA-uitkeringen.

Een werknemer werkte in de vitale sector en zit in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Als een voormalige werknemer uit de vitale sector die met SWT is, opnieuw gaat werken bij zijn voormalige werkgever, behoudt hij 75% van zijn werkloosheiduitkeringen. De werknemer kan dus loon combineren met die werkloosheidsuitkeringen.

Als de werkgever beslist om de bedrijfstoeslag verder te betalen, is die tijdens de periode van de coronacrisis vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen.

Een tijdelijk werkloze werknemer gaat werken in de vitale sector

Als een werknemer die bij zijn werkgever tijdelijk werkloos is, op de dagen tijdelijke werkloosheid gaat werken bij een werkgever in een vitale sector, behoudt hij 75% van zijn werkloosheidsuitkeringen. De werknemer kan dus loon combineren met die werkloosheidsuitkeringen.

Een werknemer in SWT die beslist om tijdens het SWT bij een werkgever in de vitale sector te gaan werken, behoudt ook 75% van zijn werkloosheiduitkeringen. De werknemer kan dus loon combineren met die werkloosheidsuitkeringen.

De werkgever waarbij hij op SWT was, moet de bedrijfstoeslag verder betalen. Die toeslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen.

 


[1] KB van 4 juni 2020 tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Belgisch Staatsblad 10 juni 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/16/2020