To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronapremie moet op 31 december 2021 toegekend zijn, uitgifte kan tot 31 maart 2022

06/12/2021
Update 24/12/2021: Deze maatregel is nu ook officieel.

De coronapremie is een populair voordeel bij de sectorale onderhandelingen over de invulling van het interprofessioneel akkoord. De kans is groot dat ook uw sector een coronapremie, in de vorm van consumptiecheques toekent.

En net daar knelt het schoentje. De tijd om de coronapremie toe te kennen, was tot nu heel beperkt. Op 31 december 2021 moeten uw werknemers hun consumptiecheques immers in handen of op hun betaalkaart hebben staan. Omdat nog niet alle sectorale akkoorden rond zijn, werd die deadline moeilijk haalbaar.

Daarom heeft de regering een akkoord bereikt waardoor de consumptiecheques nog tot 31 maart 2022 aan uw werknemers bezorgd kunnen worden. De beslissing om de cheques toe te kennen, moet nog altijd ten laatste op 31 december 2021 genomen worden.

 

Wat moet er ten laatste op 31 december 2021 gebeuren?

De beslissing om de coronapremie toe te kennen, moet ten laatste op 31 december 2021 genomen worden. Het is dus niet mogelijk dat u als werkgever, of de sociale partners in uw sector, in 2022 nog beslissen om nog een coronapremie toe te kennen.

Het goede nieuws is wel dat uw werknemers de coronapremie niet meer effectief in handen moeten hebben in 2021. Tot het akkoord van de regering was dit wel het geval.

 

Wat moet er ten laatste op 31 maart 2022 gebeuren?

Zodra de beslissing genomen is om een coronapremie toe te kennen, moet u consumptiecheques bestellen.

De consumptiecheques kunt u nog in 2022 bestellen. Maar bestel ze ook dan tijdig:

  • Uw werknemers moeten de cheques ten laatste op 31 maart 2022 in handen hebben als het om de papieren versie gaat
  • Bestelt u elektronische consumptiecheques, dan moeten die ook ten laatste op 31 maart 2022 op de kaart van uw werknemers staan

De coronapremie moet wel opgenomen worden in de DmfA van het vierde kwartaal van 2021. Daarnaast moet de premie ook nog vermeld worden op een loonfiche in 2021 en op de individuele rekening van 2021.

Bent u klant bij ons sociaal secretariaat en voldoet de toekenning van de coronapremie aan alle voorwaarden? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij verwerken de coronapremie voor u administratief correct in de DmfA-aangifte, de loonfiche en de individuele rekening.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog specifieke vragen over de toekenning van de coronapremie? Contacteer dan uw Client Advisor of uw Legal Advisor via myHR@securex.be.

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-12-2021