To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

SWT: rechtszekerheid gewaarborgd tot 30 juni 2021

04/02/2021

In afwachting van elk nieuw interprofessioneel akkoord en meer bepaald van het akkoord 2021-2022 rijst de vraag of er nog gebruik gemaakt kan worden van de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (of SWT). Zo ja, onder welke voorwaarden.

 

Stand van zaken

In het interprofessioneel akkoord 2019-2020 hadden de sociale partners elk risico van rechtsonzekerheid opgevangen door te bepalen dat de verschillende bestaande stelsels van toepassing konden zijn tot 30/06/2021.

Download onze tabel. Daarin vindt u een samenvattend overzicht van de stelsels die mogelijk zijn tot 30/06/2021.

Opgelet: voor de toepassing van deze stelsels is meestal een sectorale cao nodig.

Bepaalde sectoren leggen zelfs bijkomende voorwaarden op, bijvoorbeeld een bepaalde anciënniteit in de onderneming of in de sector.

 

Vooruitzichten na 30 juni 2021?

De evolutie van de situatie na 30/06/2021 hangt af van de onderhandelingen die de sociale partners voeren in het kader van het nieuwe interprofessioneel akkoord 2021-2022 en vervolgens van de sectorale akkoorden.

Ten gevolge van de crisis die we doormaken zullen eindeloopbaanmaatregelen zeker centraal staan in de onderhandelingen. We volgen deze onderhandelingen op de voet en houden u op de hoogte van de gevolgen ervan.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-02-2021